21 Απρ 2012

Πρόταση Διεξόδου, για τη ζωή μας


Δημοσιονομική εξυγίανση

-Αποτελεσματική είσπραξη των δημόσιων εσόδων με προτεραιότητα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, «πόθεν έσχες» και δέσμευση των «γκρίζων περιουσιών» και ριζικό ανασχεδιασμό της φορολογίας.
-Δραστική περικοπή των στρατιωτικών δαπανών με ρητή εγγύηση των συνόρων της χώρας μας, ως συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Τερματισμό των προνομίων του πολιτικού συστήματος και της Εκκλησίας

Φορολογία

-Περιουσιολόγιο και «Πόθεν Έσχες» για όλους, συνυπολογισμός και των περιουσιακών στοιχείων από μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, αφορολόγητο ίσο με τα δηλωμένα εισοδήματα της τελευταίας 10ετίας, ώστε οι φοροφυγάδες να επιβαρύνονται περισσότερο.

-Περιβαλλοντικοί φόροι εισοδηματικά ουδέτεροι, χωρίς εισπρακτικό χαρακτήρα, εργαλεία ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον
-Από το πλεονάσματα που θα δημιουργηθούν ελαφρύνσεις στην ισχύουσα φορολογία και μείωση έμμεσων φόρων με καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα.
-Ανασχεδιασμό του ΦΠΑ με νέα κριτήρια και μείωσή του σε λογικότερα επίπεδα
-Κανόνες δικαιοσύνης και βιωσιμότητας για τα αφορολόγητα ποσά και τις εκπτώσεις δαπανών
-Προστασία των θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων, με αφορολόγητο ποσό ανά θέση για τις πρώτες 10-15 θέσεις εργασίας κάθε επιχείρησης.

Διαρθρωτικές αλλαγές
-Χωροταξικός σχεδιασμός με ταχύτατη ολοκλήρωση δασολογίου και του κτηματολογίου
-Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι «μεγαλύτερο» ή «μικρότερο» κράτος, αλλά διοίκηση που να ανταποδίδει στην κοινωνία τις δαπάνες που γίνονται γι’ αυτή.

-Επιδιώκουμε εξονυχιστικούς ελέγχους στα «Πόθεν Έσχες», που θα οδηγήσουν εκτός υπηρεσίας τις περιπτώσεις διαφθοράς όλων των βαθμίδων.
-Το «άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» με βάση το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και τη συμφιλίωση της οικονομίας με το περιβάλλον. Αντιμετώπιση των ευρύτατα διαδεδομένων ολιγοπωλιακών δομών.
-Είμαστε με τον κόσμο της εργασίας, προτείνουμε μείωση στη φορολογία της εργασίας και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος που θα περιορίζει το κόστος ζωής. Δίνουμε έμφαση στη συμπίεση των τιμών μέσω διαφάνειας στην αγορά, αντιμετώπιση των καρτέλ, αλλά και πολιτικών για συμπίεση των αξιών γης και μείωση του κόστους στέγασης.
-Ιδιωτικοποιήσεις μόνο υπό τις προϋποθέσεις ότι δεν αφορούν φυσικούς πόρους, και ιδιαίτερα το νερό ή τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, δε θα δημιουργούνται ιδιωτικά μονοπώλια και θα διασφαλίζεται η δημοκρατική χάραξη των τομεακών πολιτικών

Πράσινη Στροφή

-Αναζωογόνηση της υπαίθρου με βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, συνδυασμένη με ήπιο τουρισμό, ανανεώσιμη ενέργεια και μικρής κλίμακας μεταποίηση
-Ενεργειακή στροφή με απεξάρτηση από το πετρέλαιο και το λιγνίτη βασισμένη στην εξοικονόμηση και τις ΑΠΕ με κεντρική θέση στη σύνδεση της παραγωγής με την τοπική κοινωνία

Ομηρία στους δανειστές

-Ενδεχόμενη έξοδος από το ευρώ σήμερα, πέρα από την πολιτική της σημασία και το πλήγμα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, θα συμπίεζε ακόμη περισσότερο ό,τι απομένει από την αγοραστική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και θα έδινε τεράστια οικονομική δύναμη στα γκρίζα συμφέροντα που έχουν βγάλει κεφάλαια και καταθέσεις στο εξωτερικό
-Διερεύνηση της νομιμότητας βασικών σημείων της Δανειακής Σύμβασης που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές Συνθήκες και το ελληνικό Σύνταγμα
-Έκδοση ευρωομολόγων αλλά και την απευθείας δανειοδότηση κάθε χώρας μέλους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. σε συνδυασμό με εκτεταμένη χρήση επενδυτικών ευρωομολόγων για προγράμματα Πράσινης Στροφής.
-Nα αξιοποιήσουμε την αλληλεγγύη δυνάμεων όπως οι Πράσινοι, αλλά και το ευρωπαϊκό κίνημα συμπαράστασης στην Ελλάδα, για να προωθήσουμε υπερεθνικές πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες.

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Βιώσιμης Ευημερίας


-Δεν είμαστε ευρωπαϊστές, αλλά Ευρωπαίοι και παλεύουμε με όλο το πράσινο κίνημα κατά του λαϊκισμού, για μια Ευρώπη ομοσπονδιακή με κοινές οικονομικές πολιτικές, αλλά και με δημοκρατική νομιμοποίηση και κοινωνική δικαιοσύνη
-Ολοκληρωμένο Σύμφωνο Φορολογικής Σύγκλισης, με Ευρωπαϊκό Φόρο Χρηματοοικονομικών και πλήρη κατάργηση των φορολογικών παραδείσων
-Εποπτεία για τα οικονομικά μεγέθη, που θα ενσωματώνει πλήρως την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με δημοκρατικό έλεγχο, εξυγίανση και αυστηρή ρύθμιση του τραπεζικού τομέα ώστε να υπηρετεί την πραγματική.

Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

-Απορρίπτοντας το Μνημόνιο δε νοσταλγούμε την προηγούμενη αδιέξοδη εποχή
-Η απόδοση ευθυνών και η τιμωρία των υπευθύνων έχει νόημα μόνο σε συνδυασμό με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο Βιώσιμης Ευημερίας για όλους
-Με περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική αλληλεγγύη και αυτενέργεια των πολιτών, κεντρικότερο ρόλο για τα συλλογικά αγαθά, ριζικό αναπροσανατολισμό της οικονομίας και συμφιλίωσή της με το περιβάλλον.με πρότυπα ευημερίας βασισμένα περισσότερο στην ποιότητα της ζωής