13 Ιουν 2010

Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων

13.06.2010
Ολοκλήρωση του συνεδρίου των Οικολόγων Πράσινων
Η κρίση φέρνει ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 7ο τακτικό συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων με την ομόφωνη υιοθέτηση της πολιτικής απόφασης, τη διαμόρφωση της στρατηγικής των ΟΠ για της αυτοδιοικητικές εκλογές και την εκλογή των νέων οργάνων του κόμματος।

Τα βασικά σημεία της πολιτικής απόφασης είναι τα εξής:

Κύριο στοιχείο της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας και των σκληρών μέτρων που τη συνοδεύουν, είναι η κατάρρευση του κοινωνικού συμβολαίου της τελευταίας 35ετίας. Η κρίση αποτελεί και χρεοκοπία ολόκληρου του σημερινού πολιτικού συστήματος. Η οργή για τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος μπορεί να γίνει δύναμη κοινωνικής χειραφέτησης και διεύρυνσης της συμμετοχής των πολιτών. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι και χρεοκοπία του ίδιου του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι τονίζουμε ότι η κρίση είναι ταυτόχρονα οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική, ηθικής και αξιών. Η αντίκρουση της λογικής των μέτρων για «θεραπείες σοκ» βασισμένες στην ενίσχυση της ύφεσης, αναδεικνύει την ευρωπαϊκή πολιτική ως προνομιακό χώρο για τις πολιτικές μας μάχες. Το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το μόνο όπου μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για αντικατάσταση του σημερινού μηχανισμού του Δ.Ν.Τ. και της ευρωζώνης με ευρωπαϊκές εγγυήσεις δανεισμού και αναδιάρθρωσης του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα. Θεωρούμε, πάντως, ότι η έξοδος από το ευρώ και η μονομερής στάση πληρωμών δεν αποτελούν τις λύσεις που πρέπει να επιδιώκουμε.

Ακόμη, σε μια συγκυρία όπου η «πράσινη ανάπτυξη» του ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο, είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι τα συλλογικά αγαθά δεν αποτελούν πολυτέλεια κατάλληλη για καλύτερους καιρούς αλλά πολύτιμη επείγουσα διέξοδο απέναντι στη μείωση των εισοδημάτων και παράλληλα σταθερή υποθήκη για το μέλλον. Σε μια τέτοια στιγμή, η ευθύνη του πράσινου κινήματος στη χώρα μας είναι να αναδείξει τις προτάσεις διεξόδου και την ευρωπαϊκή διάσταση, να οικοδομήσει νέες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, να αποτελέσει καταλύτη για ευρύτερες αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Ως μέρος μιας διεθνώς ανερχόμενης πολιτικής δύναμης, οι Οικολόγοι Πράσινοι εκ των πραγμάτων απευθύνονται και σε πολίτες που είτε έμειναν επί καιρό πολιτικά αδρανείς, είτε υποστήριζαν μέχρι τώρα άλλες πολιτικές δυνάμεις, είτε απογοητεύονται από τις παραδοσιακές πολιτικές προτάσεις. Οι Οικολόγοι Πράσινοι αναγνωρίζουν πως στο έδαφος της κρίσης του πολιτικού συστήματος αναφύονται νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και κινήσεις πολιτών, με τις οποίες είμαστε ανοικτοί στο διάλογο και στην αναζήτηση νέων θεματικών και τοπικών πλειοψηφιών. Η βιωσιμότητα της εξόδου από την κρίση θα εξαρτηθεί κατά πολύ από τον πράσινο τοπικό κοινωνικό σχεδιασμό,

Η στρατηγική των ΟΠ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές:

Σε ότι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν θέσει τους εξής στόχους:
• Προτεραιότητα τα ανεξάρτητα αυτοδιοικητικά σχήματα για πράσινες πολιτικές
• Ευρύτερες συνεργασίες με βάση προγραμματικές συμφωνίες
• Όχι προνομιακές σχέσεις σε κεντρικό επίπεδο με ένα κόμμα
• Δήμοι πρότυπα πράσινης πολιτικής
• Πράσινοι συνδυασμοί σε όλες τις περιφερειακές εκλογές ή συνεργασίες με επίκεντρο πράσινες προτάσεις.
Με βάση αυτούς τους στόχους η στρατηγική τους, για να είναι ταυτόχρονα τοπική και συγκεκριμένη, συνολική και διακριτή, θα ακολουθήσει τους παρακάτω άξονες:

• Υποστήριξη αυτόνομων πράσινων σχημάτων στις Περιφέρειες και ιδιαίτερα σε Περιφέρειες που η πολιτική θέση των ΟΠ είναι αντίθετη με το σύνολο των άλλων πολιτικών δυνάμεων της περιοχής για θέματα βιωσιμότητας.
• Διερεύνηση πολιτικής συμφωνίας (πάντα με την καταρχήν συμφωνία των Περιφερειακών Οργανώσεών των ΟΠ και στη βάση Προγραμματικών Συμφωνιών) για μια σειρά Περιφερειών με όσο το δυνατόν ισότιμη εκπροσώπηση.
• Συνεκτίμηση 2 κυρίως πολιτικών παραμέτρων στους κεντρικούς Δήμους: α) δυνατότητες για δημιουργία συμμαχίας που θα επιφέρει πραγματικές αλλαγές στη διοίκηση του Δήμου ή β) κατάθεση πρότασης των ΟΠ για το Δήμο. Προνομιακοί συνομιλητές δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αν δεν υφίσταται ο στόχος της διαχείρισης.
• Ανάδειξη των καταλληλότερων συμμαχιών με κριτήριο τοπικούς ή συνολικούς στόχους για βιωσιμότητα, κοινωνική αλληλεγγύη, άμεση δημοκρατία και διαφάνεια, στους Δήμους που οι ΟΠ δεν έχουν ισχυρή οργανωτική συγκρότηση.

Εκλογή νέων οργάνων του κόμματος:

Το συνέδριο των ΟΠ εξέλεξε 9 μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου του κόμματος (5 από την Αττική και 4 από την υπόλοιπη Ελλάδα), με τα οποία συμπληρώθηκε το 35μελές αυτό όργανο του κόμματος. Τα άλλα 25 μέλη του Π.Σ. είχαν εκλεγεί τις προηγούμενες εβδομάδες από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις των Οικολόγων Πράσινων ανά την Ελλάδα. Στη συνέχεια συνήλθε το Π.Σ. και εξέλεξε τη νέα Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος, στην οποία αλφαβητικά μετέχουν οι εξής: Ελεάνα Ιωαννίδου, Ιωάννα Κοντούλη, Τάσος Κρομμύδας, Μ.Πετράκος, Γιάννης Παρασκευόπουλος, Γιάννης Τσιρώνης (τακτικά μέλη), Φίλιππος Δραγούμης, Νίκος Μυλωνάς (αναπληρωματικά μέλη).

*Τα πλήρη κείμενα που υιοθετήθηκαν στο συνέδριο, καθώς και η σύνθεση του νέου Πανελλαδικού Συμβουλίου των ΟΠ θα είναι αύριο διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του κόμματος www.ecogreens.gr

To Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

4 Ιουν 2010

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
http://oikologoi-prasinoi-fthiotidas.blogspot.com
oikologoiprasinoifthiotidas@gmail.com

Για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

Λαμία, 4.6.2010

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος βρίσκει τη χώρα μας και το Νομό μας στη δίνη της κρίσης και στο χειρότερο οικονομικό αδιέξοδο των μεταπολεμικών χρόνων. Είναι μια σχεδόν φυσική συνέπεια της ηθικής παρακμής που διαπερνά όλη την Ελληνική κοινωνία. Αυτή η παρακμή η οποία τόσα χρόνια έφερε τις ανήθικες κυβερνήσεις, τις ανέχτηκε, τις επιβράβευσε και τις άφησε, εκτός των άλλων, να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες καταστροφές και στο περιβάλλον, όπου και όπως μπορούσαν.

Οι λέξεις περιβάλλον - οικολογία χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα σήμερα, από τους πολιτικούς και τους αρμόδιους τοπικούς άρχοντες ως προεκλογικά συνθήματα, ή και ως μόδα, όταν η προβληματική ηθική τους δεν τους “επιτρέπει” να εφαρμόσουν πολιτικές προστασίας του. Αυτή που προκάλεσε και στο Νομό μας τις σοβαρές περιβαλλοντικές “πληγές” και τα προβλήματα. Η διαχείριση των νερών και η ρύπανση του Μαλιακού και του Σπερχειού, τα μεταλλεία στην Οίτη, η κατάσταση του Βόρειου Ευβοϊκού και η ΛΑΡΚΟ, τα μεγάλα οδικά έργα, η καταστροφή της κοιλάδας του Σπερχειού, η διαχείριση των σκουπιδιών και οι παράνομες χωματερές, η μη λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών, η παράνομη λειτουργία των λατομείων και η ανεξέλεγκτη κατάσταση των “δανειοθαλάμων”, η απαξίωση των προστατευόμενων περιοχών και η μη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, ο Χωροταξικός Σχεδιασμός και η μεγάλη τουριστική επένδυση στον Έξαρχο της Αταλάντης, είναι πληγές που “αιμορραγούν”.

Και όμως, μόνο ένα περιβαλλοντικό μοντέλο ανάπτυξης μπορεί να δώσει βιώσιμες λύσεις για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και εξασφάλιση θέσεων εργασίας, για μια ουσιαστική πρόοδο της κοινωνίας μας, για μια αειφόρο, κοινωνική και δημοκρατική Ελλάδα. Είναι καιρός να καταλάβουν όλοι, ότι το περιβάλλον δεν προστατεύεται με τις πολιτικές της άναρχης κερδοφορίας και δεν μπορεί να αφήνεται στα χέρια αυτών των πολιτικών, που έφεραν τη χώρα μας στο χείλος του γκρεμού και οι οποίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα πια να λειτουργούν ως μοναδικοί διαχειριστές του, υπονομεύοντας το μέλλον του τόπου.

Τα δάση, οι θάλασσες, τα βουνά, τα ποτάμια, οι λίμνες ανήκουν σε όλους μας. Ανήκουν στα ζώα και στα πουλιά και στα δένδρα που είναι μόνιμοι κάτοικοι τους. Από πού αντλούν το δικαίωμα οι λίγοι να αποφασίζουν για όλους μας; Γιατί έχει μεγαλύτερη αξία ο καταπατητής, ο ρυπαντής, ο παράνομος εκμεταλλευτής επιχειρηματίας από την ίδια την φύση;

Σε μία εποχή έντονης αυτοκριτικής ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι η πολιτική για το περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια ένα και μοναδικό κίνητρο είχε: να επιτρέψει στους λίγους να το καταπατήσουν με την άδεια των “υπευθύνων”. Με την άδεια εκείνων που έφεραν τα αδιέξοδα, μέσα στα οποία ασφυκτιά η χώρα μας σήμερα.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέλουμε να τονίσουμε πως η ημέρα Περιβάλλοντος δεν είναι ημέρα μνήμης και γιορτής. Είναι μέρα προβληματισμού και αναθεώρησης του αποτυχημένου, καταστρεπτικού μοντέλου ανάπτυξης. Γιατί η αγάπη για την φύση είναι στάση ζωής και ηθικής.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και σ’ αυτές τις συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Για να γίνει η οικολογία κυρίαρχη ιδεολογία της κοινωνίας, σήμερα και πάντα. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι είμαστε μεν μέρος του προβλήματος, αλλά είμαστε και μέρος της λύσης, αν το θελήσουμε. Αρκεί να ξεφύγουμε από την "αδράνεια του καναπέ" και να γίνουμε υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες


------------------------------------------
Πληροφορίες: Έφη Γρίβα τηλ 6946198088