26 Οκτ 2009

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων
για τον Ε65

Η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65
μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού
θα καταστρέψει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας


Άρχισε να κατασκευάζεται το νότιο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65, που διέρχεται από την Κοιλάδα του Σπερχειού και τον ποταμό Σπερχειό στο Νομό Φθιώτιδας. Μια από τις πρώτες αρνητικές συνέπειες είναι η εξελισσόμενη κοπή δέντρων στο παραποτάμιο δάσος στο ύψος της Αλαμάνας ενώ παρατηρούνται και σοβαρές απώλειες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Τόσο η Κοιλάδα του Σπερχειού όσο και η περιοχή του Δέλτα του Σπερχειού είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 ως περιοχή «κοινοτικού ενδιαφέροντος» (GR2440002) και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας»(GR2440005) αντίστοιχα και είναι μια παραγωγικότατη πηγή, ένα σπάνιο οικοσύστημα και μια πηγή πλούτου, καθώς περιβάλλεται από και τροφοδοτεί παραγωγικές αγροτικές εκτάσεις.

Το γενικότερο έλλειμμα πολιτικής για τη γη που διαπιστώνεται στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση σε άλλες χρήσεις χιλιάδων στρεμμάτων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Σημειώνεται δε ότι στην Ελλάδα η διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη.

Ερωτάται:
- Με δεδομένο ότι το έργο πλήττει δύο περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος εκ των οποίων η μία είναι και ΖΕΠ, έχει ενημερωθεί η Ε.Ε. ότι η ελληνική διοίκηση αγνόησε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 6 της κοινοτικής οδηγίας 92/43, διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή;
- Με βάση την αρχή της εναλλακτικότητας, έχουν διερευνηθεί από την ελληνική διοίκηση σενάρια εναλλακτικών λύσεων χάραξης όπως λ.χ. της βόρειας παράκαμψης της πόλης της Λαμίας για την κατασκευή του έργου;
- Είναι τα έργα συμβατά με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και νομοθεσίες σχετικά με τη διαχείριση και την πιθανή υποβάθμιση γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας;

Η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65
μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού
θα καταστρέψει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Οκτώβρης 2009

Στα προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία προστίθεται και η έλλειψη πολιτικής για τη γη. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι και η παράδοση, με μεγάλη ευκολία, για άλλες χρήσεις, χιλιάδων στρεμμάτων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, του κάμπου του Σπερχειού, στην προκειμένη για την χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65. Τα στρέμματα αυτά βρίσκονται εντός αρδευτικών εκτάσεων, με έργα υποδομής που έγιναν με μεγάλο κόστος. Έργα αποστραγγιστικά, αγροτικής οδοποιίας, αρδευτικά, αναδασμού κλπ. Ουσιαστικά είναι πολλές φορές «πληρωμένες» οι συγκεκριμένες εκτάσεις από τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει κατ' αρχήν την αναγκαιότητα της προστασίας της γεωργικής γης και έχει θεσπίσει σχετική συνταγματική διάταξη, για την οποία υπάρχει και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την απόφαση 3698/2000 (Τμήμα Ε´) του ΣτΕ: «... φυσικό περιβάλλον εμπίπτον στην προστασία του άρθρου 24, παρ. 1, του Συντάγματος αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη, της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείρισις είναι ουσιώδης όρος της βιωσίμου αναπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατον βάσιν του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος. Υπό την έννοια δε αυτήν η Agenda 21 επιβάλλει την καταγραφήν και συστηματικήν διαχείρισιν της γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθμισίν της και συνιστά την ανάκτησίν της. Ταύτα ισχύουν κατά μείζονα λόγον προκειμένου περί κατ' εξοχήν της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, της οποίας η κατ' αρχήν διατήρηση και προστασία είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη…»

Δυστυχώς είναι αργά να εξετάσουμε συνολικά την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης χάραξης του Ε65 και το αν θα ωφελούσε περισσότερο να μείνει εκτός η Φθιώτιδα. Εκφράσαμε όμως τις ενστάσεις και τις ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χάραξη στην κοιλάδα του Σπερχειού και προτείναμε να εξεταστεί και να μελετηθεί η λύση της χάραξης του αυτοκινητόδρομου βόρεια της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες, κάτι που σίγουρα θα μειώσει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των απαλλοτριώσεων. Βλέπουμε όμως, ότι ενώ είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από την ελληνική διοίκηση σενάρια εναλλακτικών λύσεων χάραξης -από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν-, «δεν ίδρωσε το αυτί» κανενός…

Σημειώνουμε ότι μία από τις μεγαλύτερες “μάχες” του 21ου αιώνα θα δοθεί για τη διατροφή. Η διατροφή προβλέπεται ότι θα μεταβληθεί σε μαύρο χρυσό τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 η παραγωγή των διατροφικών ειδών πρέπει να διπλασιαστεί, για να ικανοποιηθεί η παγκόσμια ζήτηση. Σ' αυτόν τον αγώνα πρέπει τα υπεύθυνα κράτη να διαμορφώσουν ανάλογη πολιτική γης και γόνιμων εδαφών. Η βίαιη βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταστρέψει και απαξιώσει σημαντικές παραγωγικές εκτάσεις εύφορων χωραφιών. Η κλιματική αλλαγή και η σταδιακή ερημοποίηση, λόγω της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων, θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές εκτάσεις.

Με λίγα λόγια οι πρακτικές της καταστροφής γόνιμων γαιών, όπως η κοιλάδα του Σπερχειού, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η γη είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και βλέπουμε ότι κάθε φορά που το αγγίζουμε χωρίς τη δέουσα συνειδητότητα, αποβαίνει μοιραίο. Εμείς, πηγαίνοντας ενάντια στις προβλέψεις και τις επιταγές των καιρών, απαλλοτριώνουμε τη γη μας για χάρη του τσιμέντου και των αυτοκινητοδρόμων και απαξιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως πότε οι αρμόδιοι θα σφυρίζουν αδιάφορα;

Επιπλέον, όλοι γνωρίζουν ότι τόσο η Κοιλάδα του Σπερχειού όσο και η περιοχή του Δέλτα του Σπερχειού είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 ως περιοχές «κοινοτικού ενδιαφέροντος» (GR2440002) και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (GR2440005) αντίστοιχα. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Στην όλη διαδικασία διερεύνησης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον του συγκεκριμένου έργου, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη από την διοίκηση η τήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 6 της κοινοτικής οδηγίας 92/43, που αφορά στην «αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων υποδομής στις περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος του δικτύου Natura 2000».

Η Κοιλάδα του Σπερχειού και ο ίδιος ο Σπερχειός είναι μια παραγωγικότατη περιοχή, ένα σπάνιο οικοσύστημα, ανεκτίμητο δώρο της φύσης και μια πηγή πλούτου που αιώνες τώρα δίνει εισόδημα στους αγρότες της περιοχής και ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο και το κατακεφαλή ΑΕΠ των κατοίκων, πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν όσοι έχουν την ευθύνη του έργου. Διαφορετικά τα μεγάλα λόγια για "αειφορία", "πράσινες πολιτικές", “πράσινη οικονομία” και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι χωρίς περιεχόμενο...

Θυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) εξέδωσε απόφαση με την οποία αναφέρει ότι τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να μελετώνται επαρκώς και να κατασκευάζονται εκτός Προστατευόμενων Περιοχών. Ανάλογη ήταν και η απόφαση του ΔΕΚ που αφορούσε την Ιονία Οδό στην περιοχή του Καϊάφα στην Ηλεία.

Κλείνοντας, θα πρέπει να δούμε την Λαμία μετά από είκοσι, τριάντα και πενήντα χρόνια με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 να αγγίζει κυριολεκτικά την πόλη στο νότιο τμήμα της. Ένα θέμα ακόμα που δεν έχει δει ο εμπορικός κόσμος της Λαμίας είναι αυτό της λειτουργίας του «ΣΕΙΡΙΟ» στον κόμβο του Σ.Σ.Λιανοκλαδίου, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου. Τμήμα της αγοράς της Λαμίας θα μεταφερθεί στο σταθμό αυτόν, που θα λειτουργεί ως ένα MALL με αντιπροσωπείες και άλλα καταστήματα.

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
http://e65-sperxeios.blogspot.com

18 Οκτ 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
Απέκρυψε επιστολή του ΠΑΚΟΕ για τον Μαλιακό ο κ. Κοτρωνιάς;;

Λαμία, 18.10.2009

Στην εφημερίδα του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) “ΟΙΚΟΝΕΑ” του Σεπτεμβρίου 2009, σελίδα 17, και με τον τίτλο “Η μόλυνση του Μαλιακού”, δημοσιεύεται μια επιστολή που αφορά τη μελέτη του ΠΑΚΟΕ για την ποιότητα των νερών του Μαλιακού, η οποία επιστολή στάλθηκε στις 14 Αυγούστου 2009 από το ΠΑΚΟΕ προς τον δήμαρχο Λαμίας κ Κοτρωνιά.

Αν πράγματι πήρε ο κ Κοτρωνιάς την επιστολή, τα ερωτήματά μας είναι:
1. Γιατί ο κ Δήμαρχος κράτησε μυστική αυτή την επιστολή και γιατί δεν ενημέρωσε, όπως όφειλε, τους κατοίκους της περιοχής;
2. Αν ο κ Κοτρωνιάς ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ της ΤΕΔΚ, τι έκαναν οι δήμαρχοι της περιοχής του Μαλιακού;
3. Αν ο κ Δήμαρχος θεωρεί αναξιόπιστη την έρευνα, πώς προχώρησε στη συνεργασία αμέσως μετά την επιστολή και αναθέτει στο ΠΑΚΟΕ και στη ΒΙΟΖΩ την προετοιμασία του φακέλου για το πρόγραμμα LIFE+ Σπερχειού – Μαλιακού;
4. Γιατί δεν δέχτηκε να δοθεί η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως ζητούσε με την επιστολή του το ΠΑΚΟΕ;
5. Αν ενημερώθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ο κ Χειμάρας, γιατί η έρευνα αυτή δεν κοινοποιήθηκε, όπως είχε δεσμευτεί ο κ Νομάρχης να δημοσιεύει όλες τις μελέτες που αφορούν την κατάσταση της ποιότητας των νερών του Κόλπου;

Τέλος περιμένουμε από τον κ Δήμαρχο και τον κ Νομάρχη να δημοσιεύσουν, έστω και τώρα, την πλήρη μελέτη του ΠΑΚΟΕ με όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιστολή.

Δείτε το δημοσίευμα της εφημερίδας και την επιστολή του ΠΑΚΟΕ προς τον κ Κοτρωνιά:

Η μόλυνση του Μαλιακού

Στα ύδατα του Μαλιακού οι επιστήμονες εντόπισαν υψηλά ποσοστά αζώτου και φωσφόρου που προέρχονται από τα αστικά λύματα και τα φυτοφάρμακα..
Το φώσφορο είναι συστατικό των φυτοφάρμακων που χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στις καλλιέργειες της περιοχής και εξαιτίας των βροχοπτώσεων κατέληξε στα ύδατα του Μαλιακού.
Οι περισσότερες βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ευθύνονται για ένα μέρος της ρύπανσης του κόλπου, καθώς δεν λειτουργούν το βιολογικό καθαρισμό με αποτέλεσμα τα απόβλητα τους να οδηγούνται χωρίς επεξεργασία στο Μαλιακό.
Μια άλλη αιτία ρύπανσης που υποβαθμίζει την ποιότητα των νερών του κόλπου, είναι τα απορρίμματα που έρχονται από το ποταμό Σπερχειό. To ΠΑΚΟΕ διενήργησε έρευνα για τη ρύπανση στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου Ακολουθεί επιστολή, με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, προς τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Κοτρωνιά.


Παγκράτι: 14-08-09
Αρ.Πρωτ.: 6448
Προς τον κ. Γεώργιο Κοτρωνιά, Δήμαρχο Λαμιέων

Κύριε Δήμαρχε
Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου,
όπου διεφάνησαν οι προθέσεις των «διαμαρτυρόμενων» του κόμματος των ‘ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ’ αλλά και οι δικές σας θέσεις, σας παραθέτουμε την δική μας τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό, μετά από εμπειρία και γνώση τριάντα χρόνων, ύστερα από έρευνα δύο μηνών στο Μαλιακό του ΠΑΚΟΕ και τέλος από εξήντα δύο (62) επώνυμες και αγωνιώδεις επιστολές κατοίκων και παραθεριστών στον Μαλιακό.
Συνοπτικά οι θέσεις μας είναι οι εξής:

1) Η Έρευνα του ΠΑΚΟΕ
Η έρευνα του αυτή (Μάιος – Ιούνιος 2009) και συγκεκριμένα τα στάδια της δειγματοληψίας και ανάλυσης διήρκεσαν δυο μήνες, το στάδιο της επεξεργασίας και σύνταξης 1½ μήνα και τώρα είναι έτοιμη.
Τα βασικότερα στοιχεία αλλά και τα ανησυχητικά (υπογράμμιση δική μας) είναι:

α. Μικροβιακό φορτίο σε κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους.
Αυτές είναι και οι παράμετρες που η Ε.Ε. έχει οριοθετήσει για την επικινδυνότητα των νερών κολύμβησης και αλιείας (κολοβακτηρίδια 250/100ml νερού και εντερόκοκκοι 100/100ml νερού), βρέθηκε στα … είκοσι έξη (26) σημεία δειγματοληψίας κατά μήκος του Μαλιακού Κόλπου αριστερά και δεξιά του ΔΕΛΤΑ του Σπερχειού 8 και 12 km αντίστοιχα, κατά μέσο όρο το 82 % των δειγμάτων ξεπέρασε κατά 150% τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (υπογράμμιση δική μας)(Βλέπε παραπάνω) Αυτό το γεγονός ενδεικτικά σημαίνει:

Ι. Ανεπεξέργαστα αστικά λύματα (υπογράμμιση δική μας) ή βιομηχανικά απόβλητα (ελαιουργεία, συσκευαστήρια, βιομηχανίες χαρτιού κ.α.) πέφτουν κατά μήκος αυτής της ακτογραμμής των 20 και πλέον χιλιομέτρων.
Ιδιαίτερα τα απόβλητα από χαρτοβιομηχανίες με υψηλό B.O.D δημιουργούν πολύ εύκολες συνθήκες για υπέρβαση των μικροβιολογικών φορτίων. Τα ποσοστά συμμετοχής αστικών ανεπεξέργαστων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων είναι 80% και 20% αντίστοιχα(υπογράμμιση δική μας).

ΙΙ. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα χερσαίες πηγές μόλυνσης του Μαλιακού που προέρχονται από χοιροτροφεία, βουστάσια, οικισμούς, χωρίς αποχετευτικό και βιολογικό καθαρισμό και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.

β. Φυσικοχημικές παράμετροι
Η οξύτητα, το διαλυμένο οξυγόνο, θολερότητα είναι υπερβατικές και συγκεκριμένα:
1) Η οξύτητα (PH) είναι πάνω από τις 8,3 μονάδες που σημαίνει ότι στα περισσότερα σημεία (20) οι τιμές κυμαίνονται από 8,5 – 9,2. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αυξημένες συγκεντρώσεις (PO4) αλάτων που σημαίνει απορρυπαντικά ή ανόργανα λιπάσματα ή σε υδροξυλιόντα (OH-) που σημαίνει αλκαλίωση του οικοσυστήματος ή έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου

2) Το Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σχεδόν σε όλα τα δείγματα οι τιμές του κυμάνθηκαν από 3,3 – 7,4 mg/lt σημαίνει ότι το νερό είναι υποξυγονομένο με μεγάλη πιθανότητα οι ομαδικοί θάνατοι ψαριών να οφείλονται στο γεγονός αυτό (όριο >7mg/lt)

3) Η θολερότητα σε όλα τα δείγματα κυμάνθηκε από 3-5 μονάδες με όριο την μια μονάδα. Και αυτό είναι ένα γεγονός που δηλώνει ότι φερτά υλικά (οργανικά και ανόργανα) μεταφέρονται στην θαλάσσια αυτή περιοχή Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δείγματα πάρθηκαν από το ίδιο σημείο τρείς φορές με σχεδόν μηδενικό κυματισμό.

γ. Χημικές παράμετροι
Δυο ομάδες χημικών παραμέτρων μετρήθηκαν. Η πρώτη ομάδα ήταν των νιτρικών,
φωσφορικών, θειικών ιόντων και η άλλη των βαρέων μετάλλων (Cr,N1,Fe,Cr+6,Hg)
Στην πρώτη ομάδα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις στο εξασθενές χρώμιο, Νικέλιο, σίδηρο και υδρογόνο σε ποσοστό των σημείων δειγματοληψίας 45%.(υπογράμμιση δική μας) Τέλος αυτή η μελέτη καταδεικνύει το πρόβλημα της αλλαγής του θαλασσινού οικοσυστήματος του Μαλιακού, που δυστυχώς αποτελεί και περιοχή ‘Natura’ και την ευαισθησία και την αδυναμία των μικροοργανισμών να συντηρήσουν το οικοσύστημα σε ισορροπία,

2) Κατά την γνώμη του ΠΑΚΟΕ το πρόβλημα υπάρχει και πρέπει με την ανάδειξη του να λυθεί και όχι να κουκουλωθεί(υπογράμμιση δική μας). Όλοι οι φορείς της ευρύτερης περιοχής να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένη πορεία δράσης και όχι να κατακερματίζονται οι διάφορες απόψεις σε επίρριψη ευθυνών από τις διάφορες πλευρές. Πιστεύουμε όμως κύριε Δήμαρχε ότι έχετε την τόλμη και την ευθυκρισία για να μπορέσετε να διευθύνετε τέτοιες συζητήσεις και για αυτό, σας προτείνουμε να δώσετε μια συνέντευξη τύπου σε συνεργασία με το ΠΑΚΟΕ και με όσους άλλους φορείς το επιθυμούν, ούτως ώστε να λυθούν οι όποιες απορίες και να προχωρήσει η υπόθεση του Μαλιακού, που πλέον είναι Εθνική υπόθεση.

3) Ελπίζουμε η Νομαρχία να αναλάβει τις ευθύνες της, σε ελεγκτικό και ουσιαστικά
γνωμοδοτικό προς την περιφέρεια επίπεδο. Τελειώνοντας ελπίζουμε οι ‘διαμαρτυρόμενοι’ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ να αφουγκρασθούν τα προβλήματα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση τους

Κύριε Δήμαρχε
Επειδή από όσα μας δίδαξε η μελέτη που κάναμε, το πρόβλημα δεν ήταν ‘στιγμιαίο’
πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε γι’ αυτό. Το ΠΑΚΟΕ εάν θέλετε είναι σε θέση να συμμετάσχει σε όποιες διαδικασίες εσείς προτείνετε.
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση θέλετε.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ του ΠΑΚΟΕ
Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
Ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης ΒασιλόπουλοςΓια τους Οικολόγους Πράσινους,
πληροφορίες: Παναγιώτης Στασινός τηλ 6932837696

13 Οκτ 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Αποτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκλογική επιτυχία της 4ης Οκτωβρίου, με τον υπερδιπλασιασμό των ποσοστών μας σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές του 2007.

Παράλληλα, θεωρεί ως σωστή την απόφαση να μη γίνει δεκτή η πρόταση υφυπουργοποίησης στελεχών μας, η οποία θα έβαζε το κόμμα στην κυβέρνηση χωρίς να έχουν συζητηθεί οι προγραμματικές συγκλίσεις, και χωρίς να διαθέτουμε και την απαραίτητη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για τη στήριξη του εγχειρήματος. Αυτό θα σήμαινε στήριξη άνευ όρων μιας κυβέρνησης άλλου κόμματος. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις ο «πράσινος» υφυπουργός, θα ήταν ένας αδύναμος υφυπουργός. Δεν μπορούμε να είμαστε κυβερνητικό κόμμα στην απόλυτη πολιτική και κοινοβουλευτική αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δηλώνουν σταθερά την προσήλωσή τους στις συνεργασίες και στο διάλογο με σκοπό να βρεθούν σε καλύτερη θέση υλοποίησης οι ιδέες μας. Δεν είναι απλώς η διαχείριση της εξουσίας που θα κάνει τις ιδέες μας πιο εφαρμόσιμες αλλά η τεκμηρίωσή τους και η ευρεία κοινωνική αποδοχή, που θα επιδιώξουμε με όλους τους τρόπους.

Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε εκτός κυβέρνησης κάθε κίνηση που βρίσκουμε σωστή και δημιουργική χωρίς ανταλλάγματα αλλά και να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρωτοβουλία απέχει από τις ιδέες και τις προτάσεις μας. Θεωρούμε ότι μείζων στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι η δημιουργία ευρέων σχηματισμών για τη διεκδίκηση μίας καλύτερης προοπτικής για τους πολίτες στην ύπαιθρο αλλά και τις πόλεις μας στις επόμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.

Τα αυξημένα ποσοστά μας σε πολλές πόλεις μας καθιστούν απαραίτητο εταίρο σε οποιοδήποτε εγχείρημα αλλαγής της κατεύθυνσης ανάπτυξης των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. Θα πάρουμε όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούμε σε αυτήν την κατεύθυνση και σε αυτές υπάρχει χώρος για όλους τους πολίτες με ευαισθησίες και ανησυχίες ανεξάρτητα από την κομματική τους προτίμηση. Δεν αναζητούμε υποστηρικτές αλλά ειλικρινείς συνομιλητές για να διατυπώσουμε μαζί την πρόταση για ανθρώπινες, βιώσιμες και πράσινες πόλεις.

Το πανελλαδικό συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από τις κατά τόπους πολιτικές κινήσεις να προχωρήσουν σε οργανωτική ανασυγκρότηση, η οποία να είναι αντίστοιχη με τις νέες δυνατότητες που απέκτησε το κόμμα, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα, ώστε οι δικές μας κινήσεις να αποτελέσουν το παράδειγμα του εσωκομματικού πολιτισμού. Καλούμε όλα τα μέλη αλλά και πολλούς νέους/ες φίλους/ες να συμμετάσχουν στη συνέχεια της προσπάθειας. Στους Ο-Π η διαφορετική άποψη θεωρείται πολιτικός πλούτος για το κόμμα. Είμαστε και θα μείνουμε ανοιχτοί σε όλους τους φίλους των Ο-Π που πιστεύουν ότι μπορούμε να αποτελέσουμε τον πόλο που θα δώσει νέα πνοή στις οικολογικές, δημιουργικές και ανανεωτικές ιδέες στην ελληνική κοινωνία.

Τις ειδικότερες πρωτοβουλίες θα πάρουν οι τοπικές πολιτικές κινήσεις.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι εδώ και θα μείνουν γιατί η πολιτική που θέλουν να εκφράσουν είναι ουσιωδώς εναλλακτική και οι άνθρωποι που την υπηρετούν μπορούν και οφείλουν να είναι διαφορετικοί.Το Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων

5 Οκτ 2009

Δήλωση του επικεφαλής της εκστρατείας των Οικολόγων Πράσινων
κ. Νίκου Χρυσόγελου

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους σε αυτή τη δύσκολη πολιτική, οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να δικαιώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη.

Σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο οι Ο.Π. καταθέσαμε συγκεκριμένες και συνεκτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Πιστεύουμε επιπλέον ότι δώσαμε και ένα παράδειγμα για τον τρόπο που πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση.

Φαίνεται ότι οι ΟΠ δεν θα είναι στη νέα Βουλή. Ο εκλογικός νόμος στερεί την κοινοβουλευτική έκφραση σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Παρόλα αυτά οι ΟΠ υπερ-διπλασιάσαμε τα ποσοστά μας και αποδείξαμε οτι είμαστε μία πολιτική δύναμη που απευθύνεται σε ένα σημαντικό και αυξανόμενο τμήμα της Ελληνικής κοινωνίας. Εκφράζουμε πραγματικές ανάγκες και ανησυχίες της κοινωνίας σήμερα, οι οποίες συνδέονται με μία παγκόσμια και ευρωπαϊκή στροφή της πολιτικής προς πράσινες λύσεις. Είμαστε εδώ για να μείνουμε.

Συγχαίρουμε το ΠΑΣΟΚ για τη νίκη του. Επισημαίνουμε όμως ότι η αυριανή μέρα βρίσκει τη χώρα μπροστά σε βαθιά κρίση και η νέα κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα την αντιμετωπίσει.

Οι Ο.Π. θα συνεχίσουμε όχι μόνο να ασκούμε τεκμηριωμένη κριτική αλλά να καταθέτουμε προτάσεις διεξόδου και να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την κοινωνία πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της ζωής όλων μας. Οι κεντρικές μας παρεμβάσεις θα αφορούν τη διαφάνεια, ένα δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας και την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου.

Θέλουμε να είμαστε ο σπόρος που θα αλλάξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Συνεχίζουμε.

1 Οκτ 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
Προτάσεις για το «πρασίνισμα» της Φθιώτιδας

Οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου είναι για μας μία πρόκληση αλλά και μία ευκαιρία. Η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι μία κρίση πιο γενική, περίπλοκη, πολυδιάστατη που αγγίζει κάθε πλευρά της ζωής. Η κρίση αφορά στο περιβάλλον, στους πολιτικούς θεσμούς, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην ηθική, ακόμα και στις ανθρώπινες σχέσεις.
Κυρίως όμως είναι μία κρίση αξιών. Η ισονομία, η αξιοκρατία, η κοινωνική αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πράσινες λύσεις. Η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων είναι μια εναλλακτική πρόταση, βαθειά προοδευτική και ριζοσπαστική. Είναι πρόταση για την κοινωνία και το περιβάλλον, την οικονομία και τον πολιτισμό. Η πρόταση αυτή απευθύνεται κυρίως στη συνείδηση και αναφέρεται στην αλλαγή της νοοτροπίας, στην αλλαγή του τρόπου ζωής, του τρόπου σκέψης, του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ δεν είμαστε κόμμα μονοθεματικό. Δεν μας απασχολεί μόνο η προστασία του περιβάλλοντος. Προτάσσουμε την προστασία του περιβάλλοντος ως άμεση προτεραιότητα και προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε οι πράσινες λύσεις που προτείνουμε να απαντάνε στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση ταυτόχρονα. Η πράσινη πολιτική είναι η μόνη πολιτική που εγγυάται την επίλυση της κρίσης, την προστασία της ίδιας μας της ύπαρξης, αλλά και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε κι εμείς!

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ σκοπεύουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές. Για να γίνει, όμως, αυτό αλλάζουμε πρώτα εμείς ως πολίτες. Γινόμαστε ενεργοί πολίτες, ευαισθητοποιημένοι στα προβλήματα της χώρας και της περιοχής μας, που δεν περιμένουμε τη λύση από ψηλά, αλλά διεκδικούμε να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή. Σύμφωνα με την αρχή του οικολογικού κινήματος: «Σκεφτόμαστε παγκόσμια - δρούμε τοπικά», η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων αφορά όλη την Ελλάδα, όμως εξειδικεύεται κατά περιοχή. Για τη Φθιώτιδα διαμορφώνουμε προτάσεις προοπτικής, αειφόρου ανάπτυξης για ένα καλύτερο αύριο, για εμάς και τα παιδιά μας. Για μας η «ανάπτυξη» νοείται ως περιφερειακή, πολυκεντρική, ισόρροπη, ήπια και να σέβεται τις αρχές της βιωσιμότητας. Να σέβεται το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας. Πρασίνισμα της Φθιώτιδας σημαίνει ισορροπία ανάμεσα στη φθιωτική φύση και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν αποκλείουμε ούτε την ιδιωτική πρωτοβουλία ούτε την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του νομού μας. Επιθυμούμε, όμως, η ανάπτυξή του να δίνει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, να δίνει πραγματικές ευκαιρίες να μείνει ο πληθυσμός στον τόπο του, να διασφαλίζει την ποιότητα της ζωής μας και να αναστρέψει τελικά την ερήμωση της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, για την πράσινη αναπτυξιακή μας πρόταση:
Θεωρούμε αναγκαία και επείγουσα την:
- Επιτάχυνση των διαδικασιών και την ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) για τον καθορισμό χρήσεων γης. Την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και του Δασολογίου. Την πλήρη χωροθέτηση των λειτουργιών κατά μήκος των ακτών, την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης, την απομάκρυνση των παράνομων και αυθαίρετων κτισμάτων.
- Την προστασία και ανάδειξη των ορεινών περιοχών της Οίτης, του Καλλιδρόμου, της Δυτικής Φθιώτιδας και της Όρθρης, καθώς και των αρχαιολογικών και ιστορικών μας μνημείων. Την ανάδειξη του Αρχαιολογικού και Οικολογικού Πάρκου της Όρθρης.
- Την εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Μαλιακού, που να περιλαμβάνει τις οικονομικές δραστηριότητες που είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως ο οικοτουρισμός, η αλιεία, η βιολογική γεωργία (με κύριο άξονα την ελιά), και η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων.

Στον τομέα της Γεωργίας ειδικότερα, επιβάλλεται:
- η στροφή στη βιολογική γεωργία και η ένταξη όλης της Φθιώτιδας αποκλειστικά σε Βιολογική Ζώνη Καλλιέργειας. Έτσι θα αξιοποιηθεί τόσο ο ορεινός όγκος του νομού όσο και οι περιοχές Δομοκού, Λοκρίδας, Αν. Φθιώτιδας, αλλά κυρίως ο παραγωγικός κάμπος του Σπερχειού, που στήριξε και στηρίζει τον ανθρώπινο πολιτισμό της Φθιώτιδας εδώ και 3.000 χρόνια.
- η ανάπτυξη του αγροτουρισμού με κατάλληλα καταλύματα, καταστήματα πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων καλλιέργειας, γαστρονομίας κ.λπ., με στόχο τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
- η εφαρμογή φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας περιμετρικά των χωραφιών, με ευνοϊκούς όρους και χρηματοδοτήσεις για τους αγρότες.
- και η άμεση ένταξη της Κοιλάδας του Σπερχειού στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, με παράλληλα μέτρα για την εξοικονόμηση νερού, μικρούς ταμιευτήρες, εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης και σταδιακή εγκατάλειψη υδροβόρων καλλιεργειών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δίνουμε έναν διαρκή αγώνα για το περιβάλλον, αφού το περιβάλλον είναι η βάση για τη ζωή και την ύπαρξή μας και αποτελεί τη βάση της πράσινης οικονομίας. Για αυτό και αγωνιζόμαστε για την:
- Προστασία του Βόρειου Ευβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου από τη ρύπανση, τα αστικά λύματα, την κόκκινη σκουριά της ΛΑΡΚΟ, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, τα απόβλητα ελαιουργείων, τα σκουπίδια. Για αυτό επιμένουμε στην απομάκρυνση των ιχθυοτροφικών μονάδων από τις ευαίσθητες περιοχής του Κόλπου.
- Εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, με προτεραιότητα την ανακύκλωση και την αξιοποίηση, την άμεση αποκατάσταση των χωματερών και τη λειτουργία ενός ΧΥΤΥ σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τεχνολογικά και οικονομικά βιώσιμου, για το υπόλοιπο των απορριμμάτων, με παράλληλη λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης σε κάθε επαρχία.
- Κατασκευή και λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών σε κάθε οικισμό άνω των 2000 κατοίκων. Για την άμεση επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας με δυνατότητα να δεχτεί τα λύματα των παραποτάμιων οικισμών και της Στυλίδας, αλλά και για την εκπόνηση μελέτης για την ένταξη των λυμάτων Αγίου Κωνσταντίνου και Μώλου στο Βιολογικό Καθαρισμό Καμένων Βούρλων.
- Λέμε όχι στην επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Οίτη και στην ανακήρυξή της σε «βιομηχανική περιοχή», όπως και στη μετατροπή του λιμανιού της Αγίας Μαρίνας σε «βιομηχανικό λιμάνι», όπως ορίζει το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία.
- Λέμε όχι στην μεγάλη τουριστική επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης και στην κατασκευή των τριών γηπέδων γκολφ, τριών μεγάλων ξενοδοχείων, πέντε χιλιάδων παραθεριστικών κατοικιών κ.λπ., σε μια περιοχή που στο Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ενταγμένη στην ζώνη υψηλού κινδύνου λόγω διάβρωσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε:
- τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του Μαλιακού και της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 στην Κοιλάδα Σπερχειού. Τη λήψη άμεσα μέτρων για την απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών από την κοίτη του Σπερχειού ποταμού, τη μη διάθεση επίσης των αστικών αποβλήτων των παραποτάμιων οικισμών και των αποβλήτων βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κτηνοτροφικών μονάδων και ελαιοτριβείων στα νερά του ποταμού.
- Τη θωράκιση του Εθνικού Δρυμού της Οίτης από κάθε λογής υποβάθμιση, τη διεύρυνση των ορίων προστασίας της, τη σωστή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισής της, την ίδρυση Δασαρχείου Οίτης και την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Μελέτης Διαχείρισης της Οίτης, όπως εκπονήθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ. Προτείνουμε την ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής της Οίτης, με άξονα τον ήπιο τουρισμό, τον αγροτουρισμό, την οικολογική γεωργία και τα παραδοσιακά προϊόντα, τον ιαματικό, ορειβατικό, φυσιολατρικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Ταυτόχρονα, κάνουμε προσπάθεια για την αναγνώριση της ιστορικής Γέφυρας του Γοργοποτάμου ως Στοιχείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο και την ανάδειξη του ονόματος του Ηρακλή ως άξονα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
- Θεωρούμε αναγκαία επίσης την εφαρμογή μιας ενιαίας συνεκτικής δασικής πολιτικής για την προστασία και ορθή διαχείριση των δασών της Φθιώτιδας με βάση τις αρχές της Δασοπονίας, πράγμα που μπορεί να συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής κοινωνίας και στην απασχόληση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη δασική προστασία, την παραγωγή δασικών προϊόντων, τον οικοτουρισμό και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Για αυτό και διεκδικούμε την ισχυροποίηση της Δασικής Υπηρεσίας και τη στελέχωσή της με προσωπικό, ενέργεια που θα συμβάλλει τόσο στη δασοπροστασία όσο και στη μείωση της ανεργίας στον κλάδο των δασικών υπαλλήλων. Ειδικά στην περιοχή μας, μπορεί να ωφελήσει ακόμα και μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στα δασαρχεία του νομού ως δασεργάτες.
- Επιμένουμε, επίσης, στη σωστή και ενιαία διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, στην καταγραφή όλων των γεωτρήσεων με σκοπό τη μείωση τους, στα έργα ορεινής υδρονομίας με αναβαθμούς, μικρές υδατοδεξαμενές και φύτευση των πρανών των ρεμάτων και των χειμάρρων για τη συγκράτηση των εδαφών και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Στην πλήρη, δηλαδή, εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία της υδρολογικής λεκάνης.

Για τα μεγάλα έργα στο Νομό, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε επιβεβλημένη:
- την εκπόνηση Ενιαίων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την εφαρμογή τους σε ό,τι αφορά τα έργα του ΠΑΘΕ, της νέας Γραμμής του ΟΣΕ και του Ε65.
- Την αλλαγή της χάραξης του Ε65 σε ό,τι αφορά τον κάμπο του Σπερχειού. Λέμε όχι στην απαξίωση της παραγωγικότατης κοιλάδας του Σπερχειού, την περιβαλλοντική υποβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και του ποταμού, για την πλήρη ανατροπή της σημερινής εικόνας. Προτείνουμε η χάραξη του Ε65 να παρακάμψει την πόλη της Λαμίας από βορρά με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες και να αποφευχθεί έτσι αυτή η αναστάτωση της κοιλάδας.

Τέλος, ονειρευόμαστε και διεκδικούμε μια πράσινη Λαμία. Δεν αρμόζει στην ιστορία της πόλης μας η βάρβαρη εικόνα που επιδεικνύει σήμερα. Η πόλη μας, επιγραμματικά, έχει ανάγκη από πολιτικές ελεύθερων χώρων και πολιτικές πρασίνου, έχει ανάγκη από τη βελτίωση των όρων λειτουργίας του κέντρου, τη βιώσιμη κινητικότητα και το κυκλοφοριακό, με περιφερειακούς δρόμους και περιφερειακά πάργκινγκ, την πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου, τη διαγράμμιση των οδών, την υποβάθμιση του ρόλου του αυτοκινήτου και την ενίσχυση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ποδηλάτου, τον σεβασμό του πεζού και την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης. Έχει ανάγκη από την προστασία του περιαστικού δάσους της, την προστασία του Ξηριά και την απομάκρυνση των λατομείων, με την λειτουργία της νέας λατομικής περιοχής. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ονειρευόμαστε μια Λαμία κέντρο αναφοράς στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, που θα διευκολύνει τους κατοίκους της και ταυτόχρονα θα τους εξασφαλίζει εργασία και ποιότητα ζωής. Αλλά και που θα προσελκύει τουρίστες, που θα θαυμάζουν την παράδοση και την πολιτιστικής της κληρονομιά μαζί με τον εκσυγχρονισμό της με νέα εργαλεία που σέβονται το περιβάλλον και την ιστορία της.
Ας αξιοποιήσουμε σωστά το φυσικό πλούτο της περιοχής μας γιατί είναι ανεκτίμητος και οφείλουμε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Στις 4 Οκτωβρίου ψηφίζουμε με τη συνείδησή μας.
Ψηφίζουμε Οικολόγους Πράσινους
Ψήφος Συνείδησης!

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΕΞΙ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΝΝΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τις προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη διεύρυνση της δημοκρατίας και την αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, αλλά και για την καταπολέμηση της διαφθοράς, παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής της εκστρατείας, ο Γιάννης Καρράς και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος.

Οι προτάσεις για αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, που δόθηκαν στη δημοσιότητα ως σχέδιο διαβούλευσης, κινούνται γύρω από 6 βασικούς άξονες:
• δημοψηφίσματα και νομοθετικές πρωτοβουλίες πολιτών,
• ουσιαστική αυτοδιοίκηση στις περιφέρειες,
• δημοκρατικό εκλογικό σύστημα με απλή αναλογική,
• διαφανής και ανοικτή νομοθετική διαδικασία,
• ισχυρή περιβαλλοντική διακυβέρνηση με ανεξάρτητο υπουργείο Περιβάλλοντος,
• θεσμικά όρια στην αυθαιρεσία των κυβερνήσεων.

Για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων κινούνται γύρω από:
• Ανοικτές διαδικασίες και ελέγχους
• Ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος
• Αγώνα κατά της γραφειοκρατίας
• Ισχυρούς θεσμούς κατά της διαφθοράς
• Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των κομμάτων
• Πλαίσιο διαφάνειας για τα ΜΜΕ
• Παρεμβάσεις στις πολεοδομίες και τη χωροταξία.
• Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα
• Αυστηρές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις του κράτους

«Χρειαζόμαστε όχι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά ριζική αλλαγή πορείας και τρόπου διακυβέρνησης», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος στη συνέντευξη τύπου. «Η χώρα δεν αντέχει άλλη λευκή επιταγή σε κανέναν».

Η Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: Γιάννης Παρασκευόπουλος 6979 952070
Γιάννης Καρράς 6976 443634