1 Οκτ 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:
Προτάσεις για το «πρασίνισμα» της Φθιώτιδας

Οι εκλογές της 4ης Οκτωβρίου είναι για μας μία πρόκληση αλλά και μία ευκαιρία. Η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι μία κρίση πιο γενική, περίπλοκη, πολυδιάστατη που αγγίζει κάθε πλευρά της ζωής. Η κρίση αφορά στο περιβάλλον, στους πολιτικούς θεσμούς, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην ηθική, ακόμα και στις ανθρώπινες σχέσεις.
Κυρίως όμως είναι μία κρίση αξιών. Η ισονομία, η αξιοκρατία, η κοινωνική αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πράσινες λύσεις. Η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων είναι μια εναλλακτική πρόταση, βαθειά προοδευτική και ριζοσπαστική. Είναι πρόταση για την κοινωνία και το περιβάλλον, την οικονομία και τον πολιτισμό. Η πρόταση αυτή απευθύνεται κυρίως στη συνείδηση και αναφέρεται στην αλλαγή της νοοτροπίας, στην αλλαγή του τρόπου ζωής, του τρόπου σκέψης, του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ δεν είμαστε κόμμα μονοθεματικό. Δεν μας απασχολεί μόνο η προστασία του περιβάλλοντος. Προτάσσουμε την προστασία του περιβάλλοντος ως άμεση προτεραιότητα και προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε οι πράσινες λύσεις που προτείνουμε να απαντάνε στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση ταυτόχρονα. Η πράσινη πολιτική είναι η μόνη πολιτική που εγγυάται την επίλυση της κρίσης, την προστασία της ίδιας μας της ύπαρξης, αλλά και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε κι εμείς!

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ σκοπεύουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές. Για να γίνει, όμως, αυτό αλλάζουμε πρώτα εμείς ως πολίτες. Γινόμαστε ενεργοί πολίτες, ευαισθητοποιημένοι στα προβλήματα της χώρας και της περιοχής μας, που δεν περιμένουμε τη λύση από ψηλά, αλλά διεκδικούμε να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή. Σύμφωνα με την αρχή του οικολογικού κινήματος: «Σκεφτόμαστε παγκόσμια - δρούμε τοπικά», η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων αφορά όλη την Ελλάδα, όμως εξειδικεύεται κατά περιοχή. Για τη Φθιώτιδα διαμορφώνουμε προτάσεις προοπτικής, αειφόρου ανάπτυξης για ένα καλύτερο αύριο, για εμάς και τα παιδιά μας. Για μας η «ανάπτυξη» νοείται ως περιφερειακή, πολυκεντρική, ισόρροπη, ήπια και να σέβεται τις αρχές της βιωσιμότητας. Να σέβεται το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας. Πρασίνισμα της Φθιώτιδας σημαίνει ισορροπία ανάμεσα στη φθιωτική φύση και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν αποκλείουμε ούτε την ιδιωτική πρωτοβουλία ούτε την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του νομού μας. Επιθυμούμε, όμως, η ανάπτυξή του να δίνει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, να δίνει πραγματικές ευκαιρίες να μείνει ο πληθυσμός στον τόπο του, να διασφαλίζει την ποιότητα της ζωής μας και να αναστρέψει τελικά την ερήμωση της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, για την πράσινη αναπτυξιακή μας πρόταση:
Θεωρούμε αναγκαία και επείγουσα την:
- Επιτάχυνση των διαδικασιών και την ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ) για τον καθορισμό χρήσεων γης. Την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και του Δασολογίου. Την πλήρη χωροθέτηση των λειτουργιών κατά μήκος των ακτών, την οριοθέτηση της αιγιαλίτιδας ζώνης, την απομάκρυνση των παράνομων και αυθαίρετων κτισμάτων.
- Την προστασία και ανάδειξη των ορεινών περιοχών της Οίτης, του Καλλιδρόμου, της Δυτικής Φθιώτιδας και της Όρθρης, καθώς και των αρχαιολογικών και ιστορικών μας μνημείων. Την ανάδειξη του Αρχαιολογικού και Οικολογικού Πάρκου της Όρθρης.
- Την εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Μαλιακού, που να περιλαμβάνει τις οικονομικές δραστηριότητες που είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως ο οικοτουρισμός, η αλιεία, η βιολογική γεωργία (με κύριο άξονα την ελιά), και η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων.

Στον τομέα της Γεωργίας ειδικότερα, επιβάλλεται:
- η στροφή στη βιολογική γεωργία και η ένταξη όλης της Φθιώτιδας αποκλειστικά σε Βιολογική Ζώνη Καλλιέργειας. Έτσι θα αξιοποιηθεί τόσο ο ορεινός όγκος του νομού όσο και οι περιοχές Δομοκού, Λοκρίδας, Αν. Φθιώτιδας, αλλά κυρίως ο παραγωγικός κάμπος του Σπερχειού, που στήριξε και στηρίζει τον ανθρώπινο πολιτισμό της Φθιώτιδας εδώ και 3.000 χρόνια.
- η ανάπτυξη του αγροτουρισμού με κατάλληλα καταλύματα, καταστήματα πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, καθώς και η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων καλλιέργειας, γαστρονομίας κ.λπ., με στόχο τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.
- η εφαρμογή φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας περιμετρικά των χωραφιών, με ευνοϊκούς όρους και χρηματοδοτήσεις για τους αγρότες.
- και η άμεση ένταξη της Κοιλάδας του Σπερχειού στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, με παράλληλα μέτρα για την εξοικονόμηση νερού, μικρούς ταμιευτήρες, εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρδευσης και σταδιακή εγκατάλειψη υδροβόρων καλλιεργειών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δίνουμε έναν διαρκή αγώνα για το περιβάλλον, αφού το περιβάλλον είναι η βάση για τη ζωή και την ύπαρξή μας και αποτελεί τη βάση της πράσινης οικονομίας. Για αυτό και αγωνιζόμαστε για την:
- Προστασία του Βόρειου Ευβοϊκού και του Μαλιακού Κόλπου από τη ρύπανση, τα αστικά λύματα, την κόκκινη σκουριά της ΛΑΡΚΟ, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, τα απόβλητα ελαιουργείων, τα σκουπίδια. Για αυτό επιμένουμε στην απομάκρυνση των ιχθυοτροφικών μονάδων από τις ευαίσθητες περιοχής του Κόλπου.
- Εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, με προτεραιότητα την ανακύκλωση και την αξιοποίηση, την άμεση αποκατάσταση των χωματερών και τη λειτουργία ενός ΧΥΤΥ σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τεχνολογικά και οικονομικά βιώσιμου, για το υπόλοιπο των απορριμμάτων, με παράλληλη λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης σε κάθε επαρχία.
- Κατασκευή και λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών σε κάθε οικισμό άνω των 2000 κατοίκων. Για την άμεση επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας με δυνατότητα να δεχτεί τα λύματα των παραποτάμιων οικισμών και της Στυλίδας, αλλά και για την εκπόνηση μελέτης για την ένταξη των λυμάτων Αγίου Κωνσταντίνου και Μώλου στο Βιολογικό Καθαρισμό Καμένων Βούρλων.
- Λέμε όχι στην επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Οίτη και στην ανακήρυξή της σε «βιομηχανική περιοχή», όπως και στη μετατροπή του λιμανιού της Αγίας Μαρίνας σε «βιομηχανικό λιμάνι», όπως ορίζει το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία.
- Λέμε όχι στην μεγάλη τουριστική επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης και στην κατασκευή των τριών γηπέδων γκολφ, τριών μεγάλων ξενοδοχείων, πέντε χιλιάδων παραθεριστικών κατοικιών κ.λπ., σε μια περιοχή που στο Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ενταγμένη στην ζώνη υψηλού κινδύνου λόγω διάβρωσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε:
- τη δημιουργία Φορέα Διαχείρισης του Μαλιακού και της περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 στην Κοιλάδα Σπερχειού. Τη λήψη άμεσα μέτρων για την απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών από την κοίτη του Σπερχειού ποταμού, τη μη διάθεση επίσης των αστικών αποβλήτων των παραποτάμιων οικισμών και των αποβλήτων βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κτηνοτροφικών μονάδων και ελαιοτριβείων στα νερά του ποταμού.
- Τη θωράκιση του Εθνικού Δρυμού της Οίτης από κάθε λογής υποβάθμιση, τη διεύρυνση των ορίων προστασίας της, τη σωστή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισής της, την ίδρυση Δασαρχείου Οίτης και την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Μελέτης Διαχείρισης της Οίτης, όπως εκπονήθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ. Προτείνουμε την ανάδειξη και ανάπτυξη της περιοχής της Οίτης, με άξονα τον ήπιο τουρισμό, τον αγροτουρισμό, την οικολογική γεωργία και τα παραδοσιακά προϊόντα, τον ιαματικό, ορειβατικό, φυσιολατρικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Ταυτόχρονα, κάνουμε προσπάθεια για την αναγνώριση της ιστορικής Γέφυρας του Γοργοποτάμου ως Στοιχείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο και την ανάδειξη του ονόματος του Ηρακλή ως άξονα για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
- Θεωρούμε αναγκαία επίσης την εφαρμογή μιας ενιαίας συνεκτικής δασικής πολιτικής για την προστασία και ορθή διαχείριση των δασών της Φθιώτιδας με βάση τις αρχές της Δασοπονίας, πράγμα που μπορεί να συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής κοινωνίας και στην απασχόληση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη δασική προστασία, την παραγωγή δασικών προϊόντων, τον οικοτουρισμό και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Για αυτό και διεκδικούμε την ισχυροποίηση της Δασικής Υπηρεσίας και τη στελέχωσή της με προσωπικό, ενέργεια που θα συμβάλλει τόσο στη δασοπροστασία όσο και στη μείωση της ανεργίας στον κλάδο των δασικών υπαλλήλων. Ειδικά στην περιοχή μας, μπορεί να ωφελήσει ακόμα και μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στα δασαρχεία του νομού ως δασεργάτες.
- Επιμένουμε, επίσης, στη σωστή και ενιαία διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, στην καταγραφή όλων των γεωτρήσεων με σκοπό τη μείωση τους, στα έργα ορεινής υδρονομίας με αναβαθμούς, μικρές υδατοδεξαμενές και φύτευση των πρανών των ρεμάτων και των χειμάρρων για τη συγκράτηση των εδαφών και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Στην πλήρη, δηλαδή, εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία της υδρολογικής λεκάνης.

Για τα μεγάλα έργα στο Νομό, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε επιβεβλημένη:
- την εκπόνηση Ενιαίων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την εφαρμογή τους σε ό,τι αφορά τα έργα του ΠΑΘΕ, της νέας Γραμμής του ΟΣΕ και του Ε65.
- Την αλλαγή της χάραξης του Ε65 σε ό,τι αφορά τον κάμπο του Σπερχειού. Λέμε όχι στην απαξίωση της παραγωγικότατης κοιλάδας του Σπερχειού, την περιβαλλοντική υποβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και του ποταμού, για την πλήρη ανατροπή της σημερινής εικόνας. Προτείνουμε η χάραξη του Ε65 να παρακάμψει την πόλη της Λαμίας από βορρά με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες και να αποφευχθεί έτσι αυτή η αναστάτωση της κοιλάδας.

Τέλος, ονειρευόμαστε και διεκδικούμε μια πράσινη Λαμία. Δεν αρμόζει στην ιστορία της πόλης μας η βάρβαρη εικόνα που επιδεικνύει σήμερα. Η πόλη μας, επιγραμματικά, έχει ανάγκη από πολιτικές ελεύθερων χώρων και πολιτικές πρασίνου, έχει ανάγκη από τη βελτίωση των όρων λειτουργίας του κέντρου, τη βιώσιμη κινητικότητα και το κυκλοφοριακό, με περιφερειακούς δρόμους και περιφερειακά πάργκινγκ, την πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου, τη διαγράμμιση των οδών, την υποβάθμιση του ρόλου του αυτοκινήτου και την ενίσχυση του ρόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ποδηλάτου, τον σεβασμό του πεζού και την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης. Έχει ανάγκη από την προστασία του περιαστικού δάσους της, την προστασία του Ξηριά και την απομάκρυνση των λατομείων, με την λειτουργία της νέας λατομικής περιοχής. Οι Οικολόγοι Πράσινοι ονειρευόμαστε μια Λαμία κέντρο αναφοράς στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, που θα διευκολύνει τους κατοίκους της και ταυτόχρονα θα τους εξασφαλίζει εργασία και ποιότητα ζωής. Αλλά και που θα προσελκύει τουρίστες, που θα θαυμάζουν την παράδοση και την πολιτιστικής της κληρονομιά μαζί με τον εκσυγχρονισμό της με νέα εργαλεία που σέβονται το περιβάλλον και την ιστορία της.
Ας αξιοποιήσουμε σωστά το φυσικό πλούτο της περιοχής μας γιατί είναι ανεκτίμητος και οφείλουμε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Στις 4 Οκτωβρίου ψηφίζουμε με τη συνείδησή μας.
Ψηφίζουμε Οικολόγους Πράσινους
Ψήφος Συνείδησης!