26 Οκτ 2011

ΚΟΙΝΗ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ

Ανοιχτή εκστρατεία υπογραφών στο διαδίκτυο.

Εκστρατεία για φορολόγηση των μεγάλων ιδιωτικών περιουσιών, με συλλογή υπογραφών στο διαδίκτυο, ξεκινά ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Γερμανία με πρωτοβουλία των Πράσινων ευρωβουλευτών Μιχάλη Τρεμόπουλου και Σβεν Γκήγκολντ.

Την κοινή έκκληση, που ζητά επιβολή μόνιμου φόρου στον ιδιωτικό πλούτο με προοπτική να αποκτήσει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα και να συνδυαστεί με κλείσιμο των φορολογικών παραδείσων και καταστολή της φοροδιαφυγής, προσυπογράφουν ενεργοί πολίτες από τους χώρους των οικονομικών επιστημών, της πανεπιστημιακής κοινότητας, της δημοσιογραφίας, του συνδικαλισμού, της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και του πολιτισμού.

Συγκέντρωση υπογραφών ξεκινάει και στο διαδίκτυο, στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά, στη διεύθυνση http://www.callforawealthlevy.eu
Βασικό σκεπτικό της έκκλησης είναι ότι τα μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια δε θα είχαν διατηρήσει την αξία τους χωρίς τα ιλιγγιώδη ποσά δημόσιου χρήματος που ξοδεύτηκαν για τη διάσωση των τραπεζών. Η φορολόγησή τους είναι λοιπόν απαραίτητη, ως αντιστάθμισμα για τα αυξημένα δημόσια ελλείμματα και τις σοβαρές περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και δημόσιες επενδύσεις.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους των Οικολόγων Πράσινων να στηρίξουν την εκστρατεία υπογράφοντας και διακινώντας την έκκληση.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

(ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της έκκλησης)

«Την ώρα που οι δημόσιοι προϋπολογισμοί προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με περικοπές και ελλείμματα, ο ιδιωτικός πλούτος έχει αυξηθεί με γρήγορους ρυθμούς. Σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ο πλούτος είναι υπερσυγκεντρωμένος σε χέρια που αποτελούν λιγότερο από το 10% της κοινωνίας, ενώ οι ανισότητες παντού διευρύνονται. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξοδέψει 4,6 τρισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος προκειμένου να σταθεροποιήσουν την οικονομία και να διασώσουν τράπεζες, παρεμβάσεις που διέσωσαν και την αξία ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων. Τα αυξημένα επίπεδα δημόσιου χρέους οδήγησαν, όμως, σε αυξημένα ελλείμματα και σε επιπρόσθετες περικοπές σε παιδεία, υγεία, δημόσιες υπηρεσίες και μελλοντικές επενδύσεις.

Καλούμε λοιπόν την ελληνική και τη γερμανική κυβέρνηση να θεσπίσουν ένα μόνιμο φόρο στον ιδιωτικό πλούτο. Ζητάμε επίσης επιτακτικά από τις κυβερνήσεις μας να αναλάβουν πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συντονισμό της εισαγωγής ενός φόρου για τον πλούτο σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε., μαζί με συντονισμένη καταστολή των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής, ώστε ο φόρος αυτός να εισπράττεται παντού με ίσους όρους».

11 Οκτ 2011

Για τα νέα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης

Καμιά σχέση με τη δημοκρατία
τα νέα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης
Κριτική των εκλεγμένων στην Αυτοδιοίκηση με την υποστήριξη των Οικολόγων Πράσινων

Το εκλογικό πλειοψηφικό σύστημα, που έχει επιλεγεί για τη σύνθεση των νέων συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης, ευνοεί το δικομματισμό και περιορίζει τον πλουραλισμό και τη συμμετοχή εκπροσώπων από μικρότερες παρατάξεις, τονίζουν οι εκλεγμένοι στην Αυτοδιοίκηση με την υποστήριξη των Οικολόγων Πράσινων.

Τα πάντα γίνονται χωρίς να μετέχουν στη διαβούλευση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ενώ κυριαρχούν οι παρασκηνιακές δικομματικές διαβουλεύσεις, ώστε η κυβέρνηση να έχει έναν “προβλεπόμενο” συνομιλητή στη λήψη των αποφάσεων, εφόσον τα συλλογικά αυτά όργανα έχουν γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε καίρια θέματα.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να χειραγωγήσει την “αποκεντρωμένη” αυτοδιοίκηση. Κι αφού έβαλε τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει παντού τις μνημονιακές της δεσμεύσεις.

Τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, τονίζουν οι εκλεγμένοι στην Αυτοδιοίκηση με την υποστήριξη των Οικολόγων Πράσινων, οφείλουν να διασφαλίζουν την εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων και να ενεργούν με διαφάνεια, προάγοντας τις θέσεις της αυτοδιοίκησης και ισχυροποιώντας το θεσμικό της ρόλο.

Πιο αναλυτικά:
Με τα Π.Δ. 74 & 75 που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 181 Α/22-8-2011 και ΦΕΚ 182 Α/22-8-2011 αντίστοιχα, συστάθηκαν τα νέα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης όπως προβλεπόταν άλλωστε και από την εφαρμογή του Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) με τη νέα διοικητική διαίρεση και δομή της χώρας που καθιέρωσε. Έτσι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) διαλύονται μετά τις συγχωνεύσεις των Δήμων και την κατάργηση των Κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλ. η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ), αντίστοιχα, τα οποία υπεισέρχονται αυτοδίκαια σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προηγούμενων (αρ.282 παρ.11, ν. 3852/10). Το ίδιο συμβαίνει και με την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.) και την αντικατάστασή της από την ΄Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την αντικατάστασή τους απ' τις αιρετές Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (αρ.282 παρ.12 και αρ.283 παρ..2,3).
Την εποπτεία των νέων οργάνων έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το αρ.282 παρ.9 του ν. 3852/10, το οποίο όμως χρήζει τροποποίησης μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης (16/6/2011) και το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών (Χ. Καστανίδη) και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Δ. Ρέππα).
Δυστυχώς, η όλη διαδικασία έγινε “εν αγνοία” και χωρίς να μετέχουν στη διαβούλευση οι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι και χωρίς να έχουν καταθέσει τις δικές τους προτάσεις. Έτσι, για άλλη μια φορά η αποκέντρωση και η δημοκρατία “παρέμεινε στα χαρτιά”.
Οι γραφειοκρατικές όμως διαδικασίες δεν εμπόδισαν την εξέλιξη των παρασκηνιακών κομματικών διαβουλεύσεων για την υποστήριξη των εκπροσώπων που θα στελεχώσουν τα νέα όργανα, γεγονός το οποίο επαληθεύτηκε στις Περιφέρειες και τους Δήμους όπου διενεργήθηκαν ήδη εκλογές.
Έτσι, η οργανωμένη συνεργασία, η προαγωγή κοινών σκοπών και η εκπροσώπηση των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας (αρ. 282 παρ.9) μέσα από τα νέα συλλογικά όργανα επιχειρείται μέσω των κυβερνητικών επιλογών, έτσι όπως αυτές θα αντικατοπτρίζονται στα νέα προβεβλημένα στελέχη της πλειοψηφίας, τόσο σε επίπεδο Δήμων, όσο και Περιφερειών.
Είναι γεγονός ότι το εκλογικό πλειοψηφικό σύστημα, που έχει επιλεγεί, ευνοεί για μια ακόμα φορά το δικομματισμό, περιορίζοντας τον πλουραλισμό απόψεων και τη συμμετοχή εκπροσώπων από μικρότερες παρατάξεις.
Ωστόσο, και σε ό,τι αφορά τον α΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης αγνοήθηκε η έγκαιρα εκφρασμένη γνώμη τόσο των ΤΕΔΚ, όσο και της ΚΕΔΚΕ, ότι “το Π.Δ. θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή στις εκλογές όλων ανεξαιρέτως των αυτοδιοικητικών παρατάξεων”, αλλά και ότι ”Κριτήριο για την εκπροσώπηση των δήμων στις γενικές συνελεύσεις των ΠΕΔ να μην είναι ο πληθυσμός, όπως προβλέπεται στο προτεινόμενες διατάξεις του Π.Δ”.
Η επιλογή με τις δύο κάλπες στους Δήμους, ξεχωριστά για την πλειοψηφία και για τη μειοψηφία, αποτελεί μια προσπάθεια του Υπουργείου να διατηρήσει “πάση θυσία” τους άδικους συσχετισμούς που διαμορφώνει το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα.
Σε ό,τι αφορά το β΄ βαθμό η πρόσφατη περίπτωση της διαδικασίας στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου επιβεβαιώνει την ενισχυμένη, ολοκληρωτικού τύπου κυριαρχία της πλειοψηφίας. Μετά τις εκλογές της 30ης Αυγούστου η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα εκπροσωπηθεί στην ΕΝΠΕ με 10 άτομα συνολικά, εκ των οποίων οι 6 είναι, ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες (αρθ.6) και οι 4, από τους εκπροσώπους που προκύπτουν με το πληθυσμιακό κριτήριο (αρθ.11). Από τους 4 αυτούς, οι 3 ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη και 1 στη μείζονα αντιπολίτευση. Οι άλλες παρατάξεις ανύπαρκτες! Στην ουσία δηλαδή η πλειοψηφούσα παράταξη κατέλαβε τις 9 από τις 10 θέσεις!! Αυτό βάφτισαν οι συντάκτες του Π.Δ. διασφάλιση της συμμετοχής και της αντιπροσωπευτικότητας!
Σε όλες τις περιπτώσεις, η πληθυσμιακή υπεροχή εξασφαλίζει “θέση” στα κομματικά “διευθυντήρια”, όπως φαίνεται να εξελίσσονται τα νέα συλλογικά όργανα.
Είναι πασιφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να χειραγωγήσει την “αποκεντρωμένη” αυτοδιοίκηση. Κι αφού έβαλε τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, προσπαθεί τώρα να εφαρμόσει παντού τις μνημονιακές της δεσμεύσεις.
Κάθε έννοια εκπροσώπησης και συμμετοχικότητας καταστρατηγείται, αποκλείοντας έτσι τις μειοψηφίες και τις ανεξάρτητες φωνές της αυτοδιοίκησης, τόσο του α΄, όσο και του β΄ βαθμού, από τη διαμόρφωση του νέου σκηνικού όπως αυτό περιγράφεται στους σκοπούς των δύο ΠΔ των νέων συλλογικών οργάνων (άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα).
Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ΕΝ.Π.Ε., ο ορισμός ex officio (αρ. 6 παρ.1 του σχεδίου ΠΔ) των αιρετών της πλειοψηφίας είναι αντισυνταγματικός και περιορίζει το δικαίωμα της ελευθερίας του «συνδικαλίζεσθαι» (άρθρο 25, παρ.3 Σ), που είναι συνυφασμένο με την αρχή της πολλαπλότητας και της ίσης μεταχείρισης. Μια τέτοια επιλογή αποσκοπεί στον “στραγγαλισμό” της αντιπολίτευσης.
Με τις ρυθμίσεις αυτές είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προτιμάει να έχει έναν “προβλεπόμενο” συνομιλητή στη λήψη των αποφάσεων, εφόσον τα συλλογικά αυτά όργανα έχουν γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε καίρια θέματα, όπως η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Η κατανομή αυτή γίνεται με Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε., (άρθρα 259 παρ. 3 & 4 και 260 παρ. 5 αντίστοιχα του ν.3852/10), προκειμένου να καθοριστούν τα ποσοστά που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, επενδυτικών δαπανών αλλά και ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής των ποσών που αναλογούν στα ανωτέρω ποσοστά. Γνωμοδοτικές μεν αρμοδιότητες, με βαθειές συνδικαλιστικές συνέπειες δε, στην περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη, όπως έχει αποδειχτεί στην πράξη.
Καταλήγοντας, επισημαίνουμε ότι οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί μόνο κακό μπορούν να προκαλέσουν στην Αυτοδιοίκηση.
Τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης:
• Οφείλουν και πρέπει να είναι ανεπηρέαστα από τις εντολές της κεντρικής εξουσίας και να εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, είτε σε δημοτικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο.
• Οφείλουν και πρέπει να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων στις Γενικές τους Συνελεύσεις.
• Οφείλουν και πρέπει να ενισχύουν τη συμμετοχή όλων των εκλεγμένων στη διαμόρφωση του διαλόγου που αφορά το παρόν και το μέλλον των περιφερειών, των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών είτε σε εθνικό, είτε σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο.
• Οφείλουν και πρέπει να συγκροτούν Διοικητικά Συμβούλια και εποπτικά όργανα, στα οποία θα έχουν δυνατότητα εκπροσώπησης” όλες οι παρατάξεις που έχουν εκλεγεί στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.
• Οφείλουν και πρέπει να ενεργούν με διαφάνεια, προάγοντας τις θέσεις της αυτοδιοίκησης και ισχυροποιώντας το θεσμικό της ρόλο.

Περιφερειακοί Σύμβουλοι

• Ανηψητάκης Αντώνης (Κρήτη)
• Γιαννίρης Ηλίας (Βορ. Αιγαίο)
• Δημαράς Γιώργος (Αττική)
• Διάκος Κώστας (Αττική)
• Κουρέτας Δημήτρης (Θεσσαλία)
• Μακρής Αθανάσιος (Α. Μακεδονία –
Θράκη)
• Μπούκλης Λάμπρος (Πελοπόννησος)
• Παπακωνσταντίνου Κώστας (Δυτ.
Ελλάδα)
• Τρεμόπουλος Μιχάλης (Κεντρ.
Μακεδονία)
• Χρυσόγελος Νίκος (Νοτ. Αιγαίο) Δημοτικοί Σύμβουλοι

• Γιόκαρης Βασίλης (Τρίπολη)
• Δραγούμης Φίλιππος (Αθήνα)
• Ιωαννίδης Λευτέρης (Κοζάνη)
• Μάτης Χρήστος (Θεσσαλονίκη)
• Μερτίρης Γιώργος (Ραφήνα-Πικέρμι)
• Σεβαστιάδης Θέμης (Θεσσαλονίκη)
• Στασινός Παναγιώτης (Λαμία)

5 Οκτ 2011

Ερώτηση του Μ. Τρεμόπουλου για πανευρωπαϊκό ανώτατο επιτρεπτό όριο στην παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο νερό


ΝΕΡΟ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ: ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ!

Το αίτημα για ξεχωριστό ανώτατο επιτρεπτό όριο για το εξασθενές χρώμιο στο νερό ανθρώπινης χρήσης φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι και στο ευρωκοινοβούλιο. Με ερώτηση του ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου θέτουν υπόψη της Κομισιόν το νέο όριο ασφάλειας της ανθρώπινης υγείας για το εξασθενές χρώμιο που θέσπισε η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α και ρωτούν την Επιτροπή αν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στη θέσπιση αποτελεσματικού πανευρωπαϊκού ορίου για το εξασθενές χρώμιο έτσι ώστε να προστατεύσει την υγεία των ευρωπαίων πολιτών.

Στην Ελλάδα η επικίνδυνη ουσία έχει εντοπιστεί στα νερά περιοχών όπως η κοιλάδα του Ασωπού στη Βοιωτία και η Μεσαπία στην Κεντρική Εύβοια, ενώ επιδημιολογικές μελέτες συνδέουν την παρουσία της με σοβαρά προβλήματα υγείας στους τοπικούς πληθυσμούς. Τοπικοί φορείς της Βοιωτίας και Εύβοιας έχουν καταθέσει προσφυγή στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της ελληνικής κυβέρνησης για αδράνεια ρύθμισης προβλήματος ρύπανσης που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Η ερώτηση των Οικολόγων Πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο έρχεται ως συνέχεια της εκστρατείας τους, τα προηγούμενα χρόνια, για την ανάδειξη του προβλήματος της επικίνδυνης ρύπανσης στον Ασωπό και τη Μεσαπία και τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των τοπικών κοινωνιών για βιώσιμη, δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Η επιστήμη έχει οριστικά αποφανθεί ποιο είναι το ασφαλές όριο για την ανθρώπινη υγεία, και είναι δυστυχώς σαφές ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές με συντριπτικά υψηλότερα επίπεδα εξασθενούς χρωμίου», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Η κυβέρνηση όμως κλείνει τα αυτιά της στα αλλεπάλληλα διαβήματα των κατοίκων των ρυπασμένων περιοχών της Βοιωτίας και της Εύβοιας για λήψη μέτρων προστασία της υγείας και της ζωής τους, ενώ άγνωστο παραμένει κατά πόσο επικίνδυνα επίπεδα εξασθενούς χρωμίου υπάρχουν και στο νερό άλλων περιοχών. Με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα, είναι απολύτως απαραίτητο να θεσπιστεί διακριτό όριο για το εξασθενές χρώμιο, κατά το δυνατόν πιο κοντά στο όριο ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία. Η επικινδυνότητα του εξασθενούς χρωμίου στο νερό που πίνουμε, είναι ίδια για όλους παντού, είτε στην Καλιφόρνια είτε στη Βοιωτία και την Εύβοια.»

Για περισσότερες πληροφορίες: 6937324780

(ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης του Μιχ। Τρεμόπουλου)

Θέμα: Καθορισμóς ξεχωριστού ορίου για εξασθενές χρώμιο στο νερό ανθρώπινης χρήσης

Στις περιοχές Βοιωτίας και Εύβοιας της Στερεάς Ελλάδας, υπάρχει εκτεταμένη, καταγεγραμμένη ρύπανση εξασθενούς χρωμίου σε επίπεδα έως και 242 ppb. To εξασθενές χρώμιο έχει ενταχθεί στη λίστα "των πολύ επικίνδυνων ουσιών" της οδηγίας REACH. Προσφάτως, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., στηριζόμενη σε πολύχρονες, εξαντλητικές έρευνες των δεδομένων της επιστήμης της τοξικολογίας του εξασθενούς χρωμίου, σε εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, σε πλειάδα επιστημονικών συνεδρίων και διακρατικών συναντήσεων, όρισε ως στόχο ασφαλείας της ανθρώπινης υγείας από εξασθενές χρώμιο τη συγκέντρωση των 0,02 ppb1.

Παρά τα πολλαπλά διαβήματα των πολιτών και των περιβαλλοντικών συλλόγων, η Ελληνική κυβέρνηση αδρανεί. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες των ρυπασμένων περιοχών της Βοιωτίας και Εύβοιας στην Ελλάδα κατέθεσαν προσφυγή στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της ελληνικής κυβέρνησης, και η προσφυγή τους έγινε αποδεκτή για εκδίκαση, προκειμένου να εξετασθεί η αδράνεια ρύθμισης προβλήματος ρύπανσης που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία των ευρωπαίων πολιτών.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Θα προβεί άμεσα στην θέσπιση ξεχωριστού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό που θα προσεγγίζει κατά το τεχνικά εφικτό, μέγιστο δυνατό, τον προτεινόμενο στόχο ασφάλειας της ανθρώπινης υγείας των 0,02 ppb;
2. Θα ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε και την Ελληνική Κυβέρνηση την εφαρμογή άμεσων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, απαγορεύοντας την παροχή πόσιμου νερού με περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου μεγαλύτερης του νέου θεσπισμένου ορίου;
3. Θα ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση και να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τις καταναλώσεις νερού σε όλη την Ελλάδα που παρουσιάζουν τουλάχιστον μια χημική ανάλυση με συγκεντρώσεις σε εξασθενές άνω του νέου θεσπισμένου ορίου;

[1] Office of Environmental Health Hazard Assessment, California Environmental Protection Agency: Public Health Goals for Chemicals in Drinking Water, Hexavalent Chromium, July 2011, http://oehha.ca.gov/water/phg/072911Cr6PHG.html

4 Οκτ 2011

ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΟΣ»: ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ «ΔΟΝΤΙΑ»!

Το σχέδιο «ΗΛΙΟΣ», όπως εξαγγέλλεται από την κυβέρνηση έχει ασφαλώς τα θετικά χαρακτηριστικά της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των ΑΠΕ και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και σημαντικές ανησυχίες αν οι στόχοι αυτοί θα εξυπηρετηθούν με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο.
Οι μέχρι σήμερα δημόσιες αναφορές στο «ΗΛΙΟΣ» από τον υπουργό ΠΕΚΑ και τον πρωθυπουργό δείχνουν ότι βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο ιδέας και αποκαλύπτουν μια ανησυχητική ελαφρότητα στην προσέγγιση πολύ σημαντικών ζητημάτων που αναπόφευκτα ένα τέτοιας κλίμακας σχέδιο θα δημιουργήσει. Πιο συγκεκριμένα:

1. Ο πιο σημαντικός προβληματισμός μας, έχει αμιγώς οικονομική διάσταση. Συζητείται πρόχειρα, πίσω από τις γραμμές και συνοψίζεται στο ερώτημα: η προς εγκατάσταση ισχύς του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» θα καλύπτει ΚΑΙ εθνικές ανάγκες; Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα σήμερα διαθέτει στόχο με συγκεκριμένο μείγμα ΑΠΕ ως το 2020 καθορισμένο με υπουργική απόφαση τον Οκτώβριο του 2010. Με βάση αυτό το σχεδιασμό και αν τηρηθούν οι σημερινές εγγυημένες τιμές για τα φ/β, ένα ποσό της τάξης του 1 δις το χρόνο θα πηγαίνει στον παραγωγό/ους της ηλεκτρικής ενέργειας που θα καλύπτει τις εθνικές ανάγκες σε φωτοβολταϊκά όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στο ενεργειακό μείγμα του ΥΠΕΚΑ, και μάλιστα για τα επόμενα 25 χρόνια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτός ο πλούτος να παραμείνει εντός Ελλάδας κατά το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με προτεραιότητα τα φ/β στις στέγες που σύμφωνα με το ΣΕΦ, μπορούν να υπερκαλύψουν τις εθνικές ανάγκες σε ηλιακή ενέργεια δεδομένου ότι το δυναμικό στις στέγες μας είναι 10.000 MW τη στιγμή που ο σχεδιασμός για το 2020 απαιτεί συνολικά 2.200 MW. Ταυτόχρονα, η έμφαση στη μικρή κλίμακα για την κάλυψη των εθνικών αναγκών μπορεί να στηρίξει τις ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής εξοπλισμού φ/β, ενώ το κόστος παραγωγής (η εγγυημένη τιμή δηλαδή) να τροφοδοτήσει την ελληνική οικονομία. Επομένως, ζητάμε ρητή δέσμευση πως το Πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» θα αφορά εγκατεστημένη ισχύ πλέον του παραπάνω στόχου και ενδεικτικό στόχο-μείγμα για το 2050.
2. Σε 15.000 MW αντιστοιχούν παρά πολλά εργατοέτη (30 έτη / MW). Πρέπει ένα μεγάλο μέρος αυτών να καλυφθεί από εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα.
3. Βασικό κριτήριο για την επιλογή ξένων, Ελλήνων ή μικτών (consortium) επενδυτών στο «ΗΛΙΟΣ» θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Στόχος θα πρέπει να είναι παράλληλα με την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ να αναπτυχθεί και μια εγχώρια βιομηχανία παραγωγής συστημάτων ΑΠΕ που αργότερα θα αποκτήσει και εξαγωγικό χαρακτήρα. Τη στρατηγική αυτή ακολούθησε επιτυχημένα η Ισπανία στον τομέα των αιολικών.
4. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετωπίστηκε επίσης πολύ πρόχειρα είναι το ζήτημα της σύνδεσης και απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας από το ηλεκτρικό σύστημα, τόσο το εγχώριο, όσο και από τις διεθνείς διασυνδέσεις. Δεδομένου μάλιστα ότι πολλές από τις θέσεις που προτείνονται για έργα του “ΗΛΙΟΣ” είναι σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να γίνει διασύνδεση. Εκεί τίθενται ζητήματα προσβασιμότητας, σεβασμού του περιβάλλοντος, διαστασιολόγησης, ακόμα και διαδρομής των καλωδίων. Ο ηλεκτρικός χώρος σήμερα είναι πολύ μικρότερος από τα σχέδια που καταστρώνονται και αν δε γίνει ένας σοβαρός και διαφανής προγραμματισμός θα καταλήξουμε το ένα έργο ΑΠΕ να υπονομεύει το άλλο.
5. Χρειάζεται δέσμευση πως η εξαγωγή ενέργειας θα αφορά πρώτα τις γειτονικές μας χώρες με αντιστροφή δηλαδή των εισαγωγών από Τουρκία-Βουλγαρία-ΠΓΔΜ και με διερεύνηση για τη χρηματοδότηση του premium της τιμής της παραγωγής από ΑΠΕ για τις χώρες εκτός ΕΕ.
6. Τα έργα ΑΠΕ πολύ μεγάλης κλίμακας απαιτούν επίσης πολύ προσεκτικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό για να διατηρούν τη συμβατότητα τους με τις αρχές της αειφορίας. Ήδη κάποιες από τις περιοχές που προτείνονται για εγκατάσταση μεγάλων φ/β μονάδων, όπως η έκταση της Φωνής της Αμερικής στο Δέλτα του Νέστου, είναι αυξημένης οικολογικής ευαισθησίας και υπάγονται σε αυστηρό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας (συνθήκη Ramsar). Ζητάμε να υπάρξει το συντομότερο έναρξη συζήτησης και διαβούλευσης σε κάθε Περιφέρεια για περιοχές που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ΦΒ/ΗΘ μεγάλης κλίμακας, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη γεωργία και το τοπίο.
7. Εκτός από φιλόδοξα σχέδια επενδύσεων σε ΑΠΕ χρειαζόμαστε και φιλόδοξα σχέδια επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαχείριση της ζήτησης και αντίστοιχα κίνητρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημόσιων κτιρίων και 200 χιλιάδων ιδιωτικών, μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε συσκευές εξοικονόμησης, επίσπευση-επέκταση του προγράμματος εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, έξυπνα δίκτυα σε συνδυασμό με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Βέβαια όλα αυτά σε ένα κράτος που λειτουργεί σωστά, θα έπρεπε να συζητηθούν νηφάλια μεταξύ της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ και όλων των φορέων και πολιτικών κομμάτων που έχουν να συνεισφέρουν στο διάλογο, ειδικά επειδή πρόκειται για σχέδια κολοσσιαίων διαστάσεων που θα δεσμεύσουν τη χώρα για παρά πολλά χρόνια. Αντί αυτού ο κ. Παπακωνσταντίνου επέλεξε να συζητήσει αυτά τα πλάνα μόνο με τους Γερμανούς πριν ακόμα διαμορφώσει τα βασικά έστω χαρακτηριστικά τους και αυτό είναι ενδεικτικό του γενικότερου τρόπου άσκησης πολιτικής από τη σημερινή κυβέρνηση.

Η Θεματική Ομάδα Ενέργειας των Οικολόγων Πράσινων

Περισσότερες πληροφορίες: Κωνσταντίνος Κατώπης 6972033070
Νίκος Μάντζαρης 6937324780