31 Μαΐ 2012

Οι δημοκρατικές διαδικασίες αφορούν όλους τους πολίτες!


Επιστολή προς τον ΥΠΕΣ για το θέμα της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων από τους συμπολίτες μας με αναπηρία

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Αντώνη Μανιτάκη έστειλαν σήμερα οι Οικολόγοι Πράσινοι επισημαίνοντας το ζήτημα της προσβασιμότητας των σχολικών κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως εκλογικά κέντρα από τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Όπως αναφέρεται στην επιστολή η χρόνια αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση και να προστατεύσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί σαφέστατη διάκριση σε βάρους τους και αδικαιολόγητη παραβίαση αναφαίρετων κοινωνικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Κύριε Υπουργέ,

Eν όψει των επικείμενων εθνικών εκλογών, ανακύπτει για ακόμη
μια φορά το ζήτημα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα εκλογικά κέντρα, τα οποία συνήθως λειτουργούν σε χώρους σχολείων.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και αφορά ευρύτερα τις εκπαιδευτικές κτιριακές υποδομές της χώρας, καθώς κακές κατασκευές και εγκαταστάσεις χωρίς καμιά προηγούμενη μελέτη προσβασιμότητας, αποτελούν τροχοπέδη για τα παιδιά με αναπηρία (τυφλότητα, μειωμένη κινητικότητα κ.α.) που δηλώνουν την επιθυμία και τη θέληση να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η έλλειψη κρατικής μέριμνας στο ευαίσθητο αυτό θέμα και η αναλγησία σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων αφενός προσβάλλει την αξιοπρέπειά τους αφετέρου τους οδηγεί στην περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Το πρόβλημα μεγεθύνεται τις ημέρες των εκλογικών διαδικασιών, αφού ένα κομμάτι του πληθυσμού παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες πρόσβασης στους χώρους που πραγματοποιείται η ψηφοφορία, η οποία χαρακτηρίζεται από το ελληνικό Σύνταγμα υποχρεωτική και καθολική με τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις για όσους δε συμμετέχουν. Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι αν ένας άνθρωπος με αναπηρία αδυνατεί να κινηθεί στο σχολικό χώρο, πρακτικά στερείται της δυνατότητας άσκησης των πολιτικών του δικαιωμάτων. Η χαρακτηριστική αδυναμία ή ανικανότητα που έχει δείξει ο κρατικός μηχανισμός μέχρι σήμερα, να εγγυηθεί την ίση μεταχείριση και να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί σαφέστατη διάκριση σε βάρους τους και αδικαιολόγητη παραβίαση αναφαίρετων κοινωνικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Μέτρα όπως η (ανα)κατασκευή κι η προσθήκη των οδηγών τυφλών και
μηχανισμών στις σκάλες θα βελτίωναν σημαντικά την προσβασιμότητα στις κτιριακές εγκαταστάσεις και η άμεση εφαρμογή τους είναι επιβεβλημένη. Σε ένα κράτος δικαίου δεν νοείται η περιθωριοποίηση και οι διακρίσεις σε βάρος των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι σας απευθύνουμε έκκληση να λάβετε κάθε δυνατό μέτρο ώστε στις εκλογές της 17ης Ιουνίου να υπάρξει η αναγκαία μέριμνα του Υπουργείου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε σχολικά συγκροτήματα προσπελάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία, ως μια ελάχιστη αναγνώριση του χρέους της Πολιτείας απέναντί τους».

Η Θεματική Ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

http://www.ecogreens-gr.org/humanrights/