1 Ιουν 2012

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΙ; Άμεση αναθεώρηση των ευρωπαϊκών πολιτικών: Για μια βιώσιμη οικονομία, με προοπτικές και κοινωνική συνοχή


Mε αφορμή την κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ισπανία και στην ευρωζώνη, η συνεκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων δήλωσε:

«Η ραγδαία εξάπλωση της κρίσης κάνει ακόμη πιο επείγον το αίτημα μιας ριζικής αλλαγής στον προσανατολισμό τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής οικονομίας με στόχο, όχι μόνο την έξοδο από την ύφεση αλλά και ένα νέο, βιώσιμο προσανατολισμό με θέσεις εργασίας και συμφιλίωσης με το περιβάλλον. Είναι ανάγκη να επενδύσουμε πανευρωπαϊκά σε ταυτόχρονη διέξοδο από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της κρίσης μέσα από μια Πράσινη Στροφή (Green New Deal) στην οικονομία, όπως ζητούν από την πρώτη στιγμή της κρίσης οι Πράσινοι, τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η χώρα μας χρειάζεται επειγόντως νέες ευρωπαϊκές συμμαχίες σε μια τέτοια κατεύθυνση, συμμαχίες που να συνδυάζουν την αλληλεγγύη με πραγματικές εναλλακτικές προτάσεις. Μέσα από την εκπροσώπησή μας στο Ευρωκοινοβούλιο και τη συμμετοχή μας στην πράσινη πολιτική οικογένεια, με την εκπροσώπηση μας και στο ελληνικό κοινοβούλιο, οι Οικολόγοι Πράσινοι θα συμβάλουμε καθοριστικά, όσο μπορούμε, σ' αυτή την κατεύθυνση».