25 Οκτ 2013

Να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δήλωση Νίκου Χρυσόγελου με αφορμή σχετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

 «Οι Έλληνες πολίτες διαχρονικά πληρώνουν την ανικανότητα του κράτους να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.  Μεγάλο μέρος από τα 75 δις που έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημα των πολιτών και τις περικοπές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής θα μπορούσε να είχε εξευρεθεί από την αντιμετώπιση της διαφθοράς, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, της φοροαπάτης και φοροαποφυγής. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, κοινωνικά δίκαιο κι αποτελεσματικό, και σε αυτή την κατεύθυνση οι πολιτικές αντιμετώπισης της διαφθοράς και των εγκληματικών δραστηριοτήτων αποτελούν προτεραιότητα αλλά και όρο επιβίωσης της κοινωνίας», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής   Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή την υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, ψηφίσματος που περιλαμβάνει κατάλογο μέτρων για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.


 «Το οργανωμένο έγκλημα», συνέχισε ο Νίκος Χρυσόγελος, «προσλαμβάνει όλο και περισσότερο χαρακτήρα παγκόσμιου οικονομικού παράγοντα με έντονα επιχειρηματικό προσανατολισμό που του επιτρέπει να παρέχει ταυτόχρονα διαφορετικά είδη παράνομων αγαθών και υπηρεσιών με όλο και ισχυρότερο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας σημαντικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών και της Ένωσης συνολικά και προκαλώντας στις επιχειρήσεις απώλειες που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 670 δισεκατομμύρια Eυρώ ετησίως. Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν διευρύνει σταδιακά το πεδίο δράσης τους σε διεθνή κλίμακα, εκμεταλλευόμενες την οικονομική παγκοσμιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες, και συνάπτοντας συμμαχίες με εγκληματικές ομάδες άλλων χωρών, με στόχο να δημιουργήσουν αγορές και ζώνες επιρροής».

Οι ευρωβουλευτές με την απόφασή τους τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την περίοδο 2014-2020, το οποίο παρέχει οδικό χάρτη και επαρκείς πόρους για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ δικαστικών αρχών αλλά και δικηγόρων, που θα βασίζεται όμως στον δέοντα σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και περιλαμβάνει αναγκαίες αλλαγές σε πολιτικές και στο θεσμικό επίπεδο, στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, στη διοίκηση, ενώ θα  και στις πρακτικές των επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία για την έκταση και τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, την ανάγκη και τη βούληση για προστασία των πολιτών και της νόμιμης οικονομίας και τη δεδομένη πλέον απαίτηση για κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ψήφισμα προτείνει δράσεις προσεγγίζοντας το θέμα μέσω των ακόλουθων ενοτήτων :

o        Για ένα ομοιογενές και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο

o        Παύση των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος με δήμευση εσόδων και περιουσιακών στοιχείων

o        Ενίσχυση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

o        Για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που αντιστέκεται στη δωροδοκία - Παροχή προστασίας και συνδρομής στα θύματα

o        Για μια πιο υπεύθυνη πολιτική

o        Για μια πιο αξιόπιστη ποινική δικαιοσύνη

o        Για μια πιο υγιή επιχειρηματικότητα

o        Για ένα πιο διαφανές σύστημα τραπεζών και επαγγελμάτων

o        Για να μην επιβραβεύεται το έγκλημα

«Το σημερινό ψήφισμα αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προκαλέσει την κατάρτιση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε κάθε Κράτος-Μέλος ξεχωριστά για τη συνολική και οργανωμένη πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Όμως, τα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, πρέπει να ενσωματώσουν εγκαίρως κι αποτελεσματικά στο εσωτερικό τους δίκαιο όλα τα εν ισχύ ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά μέσα».