5 Οκτ 2013

Μεγαλύτερη κάλυψη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την μείωση της φτώχειας και της ανεργίας των νέων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία την 1η Οκτώβρη σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμφωνία αυτή θα διασφαλίσει ότι τα μέτρα για τη μείωση της φτώχειας και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων θα έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. "Δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της στη φτώχεια και την απασχόληση των νέων, ειδικά στην Ελλάδα όπου η ανεργία των νέων αγγίζει το 60%, είναι κρίσιμο η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει με συγκροτημένο και βιώσιμο τρόπο τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, προς όφελος των νέων, της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος" , δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.


"Οι Ευρωβουλευτές πιέσαμε και εξασφαλίσαμε μεγαλύτερο χώρο για μέτρα περιορισμού της φτώχειας, τόσο από πλευράς χρηματοδότησης όσο και από πλευράς περιεχομένου. Το 20% των πόρων του ΕΚΤ θα πρέπει να διατεθούν για τη μείωση της φτώχειας. Στο μέλλον, το ΕΚΤ θα είναι σε θέση να υποστηρίξει προγράμματα που θα αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας και όχι απλά προγράμματα που αποσκοπούν στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που πλήττονται από τη φτώχεια, που βρίσκονται σε απόσταση από την αγορά εργασίας, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Μπορέσαμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο θα είναι και πάλι επιλέξιμοι για ενίσχυση μέσω των προγραμμάτων του ΕΚΤ, παρά την αντίθεση σε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό θα βοηθήσει, επίσης, τον γενικό στόχο της μείωσης της φτώχειας και θα οικοδομήσει πάνω σε θετικές εμπειρίες σε ορισμένα κράτη μέλη", πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής.

Εκδήλωση για την στήριξη της νεανικής πράσινης επιχειρηματικότητας διοργανώνουν αυτή την Κυριακή 06/10/2013, ώρες 6-9μμ στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο (Άνω Πατήσια).ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, και η Θεματική Ομάδα Οικονομίας των Οικολόγων Πράσινων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, ειδικά στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Η εκδήλωση θα εστιάσει σε πολιτικές και πρακτικές για την στήριξη της νεανικής πράσινης επιχειρηματικότητας, με παρουσίαση παραδειγμάτων από Ελλάδα και Ευρώπη (βλ. περισσότερα εδώ).
- See more at: http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4957:2013-10-04-12-10-29&catid=73:auroparlnews#sthash.u0HoaRN2.dpuf