8 Μαρ 2012

8 Μάρτη: Ημέρα της Γυναίκας


Oι Οικολόγοι Πράσινοι αγωνιζόμαστε ενάντια στον εφησυχασμό, που θεωρεί ότι η ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα έχει επιτευχθεί, και στην τάση να περιοριστούν οι γυναίκες στους παραδοσιακούς τους ρόλους. Για αυτούς τους λόγους προτάσσουμε κάποια ζητήματα αιχμής τα οποία θεωρούμε άμεσης προτεραιότητας και για τα οποία αγωνιζόμαστε με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια.

Ζητάμε:

Για την Ενδοοικογενειακή Βία

-Την προώθηση κατά προτεραιότητα της υλοποίησης των ενεργειών που εξαγγέλθηκαν από τη ΓΓΙ και αφορούν στην στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και τη δημιουργία τουλάχιστον ένα ανά περιφέρεια ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.
-Την τροποποίηση του νόμου 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία σύμφωνα με τις προτάσεις και την κριτική έγκριτων νομικών και γυναικείων οργανώσεων για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
-Την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης όσων στελεχώνουν υπηρεσίες που υποδέχονται τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (αστυνομία, νοσοκομεία, δικαστικές υπηρεσίες)


Για τη Σωματεμπορία

-Την τιμωρία των δουλεμπόρων και όχι των θυμάτων, την επιβολή κυρώσεων στους πελάτες, την παροχή βοήθειας (ιατρικής, ψυχολογικής), την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων, τη δημιουργία χώρων στέγασης και φιλοξενίας, την προστασία από τον κίνδυνο απέλασης για όσες δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους.


Για την Εργασιακή Ισότητα

-Ίσες αμοιβές και ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες. Ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση.
-Παροχές υπηρεσιών προσιτές σε όλους/ες για την φροντίδα των παιδιών, αλλά και των ηλικιωμένων, αναγνώριση του δικαιώματος και δημιουργία υποδομών για το θηλασμό της εργαζόμενης μητέρας ώστε να αποφεύγεται η αναγκαστική επιστροφή των γυναικών στο σπίτι.
-Ειδική μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τα θετικά μέτρα που ισχύουν για τις μητέρες στον δημόσιο τομέα να επεκταθούν και στον ιδιωτικό, όπου η κατάσταση είναι τραγική.
-Μέριμνα για τη μετανάστρια που εργάζεται συνήθως ανασφάλιστη, που δεν νομιμοποιείται με τα ένσημα του συζύγου της, που η μητρότητα την κρατά μακριά από την εργασία
-Νομική και ουσιαστική προστασία των γυναικών από το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο το οποίο προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης


Για τη Φορολογική Ισότητα

-Την τροποποίηση του φορολογικού δικαίου που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως πολίτες β' κατηγορίας και υπαγορεύει μία σχέση κηδεμονίας ανάμεσα στους συζύγους προς την κατεύθυνση εξάλειψης όλων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και με σεβασμό στην αυτοτέλεια και την αυτονομία τους ως προσωπικοτήτων. Ο ισχύων φορολογικός νόμος παραβιάζει και το σύνταγμα και το οικογενειακό δίκαιο του 1983 με το οποίο καταργήθηκε η ανδρική αρχηγία μέσα στο γάμο.


Για το Οικογενειακό Δίκαιο

-Την απόσυρση της οπισθοδρομικής τροπολογίας του Αστικού Κώδικα για το Οικογενειακό Δίκαιο(ν.3719/2008 «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις»), με την οποία καταργήθηκε ουσιαστικά το αμετάβλητο των επωνύμων των συζύγων μετά το γάμο και ακυρώθηκαν πολύ σημαντικά βήματα που είχαν γίνει προς τη θεσμική ισότητα.


Για τη Σαρία στη Θράκη

-Την κατάργηση του αναχρονιστικού νομικού καθεστώτος της Σαρία (ιερός ισλαμικός νόμος) η οποία εφαρμόζεται στη μειονότητα στη Θράκη, και με την οποία παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα γυναικών και παιδιών και καταστρατηγείται κάθε αρχή ισονομίας και ισοπολιτείας.


Για τη Συμμετοχή στη Δημόσια Σφαίρα

-Την εφαρμογή πολιτικών ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και στην πολιτική. Στη χώρα μας τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι τραγικά χαμηλά και αυτή η υποεκπροσώπηση αποτελεί πλήγμα για τη δημοκρατία στη χώρα μας.


Για τα Στερεότυπα στα ΜΜΕ

-Να σταματήσουν τα ΜΜΕ να λειτουργούν ως όχημα σεξιστικών μηνυμάτων και μέσο αναπαραγωγής και επικύρωσης στερεοτύπων για τις έμφυλες σχέσης εξουσίας.


Για την εκπαίδευση

-Την υλοποίηση προγραμμάτων ισότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γιατί όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν δεν συνδυαστούν με την αλλαγή των βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων για τις σχέσεις εξουσίας των δύο φύλων και σε αυτή τη διαδικασία θεωρούμε πως το σχολείο οφείλει να παίξει κεντρικό ρόλο και να λειτουργήσει ως βασικός φορέας εξάλειψης των στερεοτύπων σε σχέση με τους κοινωνικούς έμφυλους ρόλους και το μετασχηματισμό της κυρίαρχης πατριαρχικής κουλτούρας.

Θεματική Ομάδα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων