14 Ιαν 2015

Σύγκλιση Πολιτικής Οικολογίας και Ριζοσπαστικής ΑριστεράςΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ


Σύγκλιση Πολιτικής Οικολογίας και Ριζοσπαστικής  Αριστεράς

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στη Στερεά
για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

Στη Φθιώτιδα, στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε και ψηφίζουμε το μέλος μας Γιάννη Κούτσικο

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ απάντησαν θετικά στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για ένα πλατύ μέτωπο συνεργασίας, παίρνοντας θέση για τις σημερινές κρίσιμες συνθήκες που βιώνει η χώρα και δείχνοντας ότι δεν αρνούνται να αναλάβουν πολιτικές ευθύνες για να εφαρμόσουν τις ιδέες τους.

Στόχος η ριζική αλλαγή διακυβέρνησης της χώρας με αυτές τις εκλογές και η εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας για τη διέξοδο από την κρίση, για ένα διαφορετικό αύριο. Απαιτείται η διαμόρφωση πολιτικών που να αντιμετωπίζουν την κρίση τόσο οικονομικά όσο κοινωνικά και περιβαλλοντικά, και όχι στενά με οικονομίστικα μέτρα.

Η αποδοχή της πρότασης προέκυψε μετά από την κοινή συμφωνία στα 22 προγραμματικά σημεία των Οικολόγων Πράσινων, που στοχεύουν στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού προτύπου με άξονα τη βιωσιμότητα, την αναβάθμιση των δημόσιων αγαθών και την ενίσχυση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, με τη διεκδίκηση στο ευρωπαϊκό επίπεδο ενός πράσινου προγράμματος με πάγιες οικολογικές θέσεις για ένα νέο, εφαρμόσιμο, οικολογικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι για την περιοχή μας οι προγραμματικές δεσμεύσεις που
αφορούν:
-          στην προστασία των κοινών αγαθών (νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότοποι, ελεύθερες αστικές εκτάσεις, πολιτιστική κληρονομιά, υγεία, κ.λπ.), την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των κατοίκων της Ελλάδας σε αυτά και τη βιώσιμη παράδοσή τους στις επόμενες γενεές,
-          στην αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, με έμφαση στη βιολογική και ποιοτική γεωργία,
-          στην αλλαγή του τουριστικού μοντέλου προς πιο ποιοτικές και εναλλακτικές μορφές, σε άμεση συνέργεια με πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος,
-          στην προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, όχι ως πολυτέλεια, αλλά ως όρο για την οικονομική εξυγίανση, με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου-δασολογίου, τη χαρτογράφηση των αιγιαλών με επιστημονικά κριτήρια, την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, ως αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις. Οι χρήσεις γης πρέπει να πάψουν να αποτελούν αντικείμενο πελατειακών σχέσεων,
-          στροφή του εξορυκτικού τομέα προς αποκλειστικά υπόγειες εξορύξεις, υπό αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,
-          στροφή του τομέα των μεταφορών προς το σιδηρόδρομο,
-          στροφή της διαχείρισης των απορριμμάτων προς πολιτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,
-          την απόρριψη μεγάλων σχεδίων ιδιωτικοποίησης μέσω της παραχώρησης μεγάλων δημοσίων εκτάσεων για τουριστικές επιχειρήσεις, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα,
-          στην προώθηση πολιτικών για την παράκτια αλιεία και την απαγόρευση των μεγάλων μέσων καταστροφικής αλιείας.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βρεθεί σε κοινούς αγώνες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ήμασταν μαζί σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, σε αγώνες περιβαλλοντικής προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θέλουμε με τη συνάντηση αυτή να βοηθήσουμε για να αλλάξει επιτέλους η μοίρα αυτού του τόπου. Για να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς, το οποίο δεν καταστρέφει μόνο το περιβάλλον - το οποίο θεωρείται πολυτέλεια - αλλά καταστρέφει και τις κοινωνικές σχέσεις και τους ίδιους τους ανθρώπους.

Συμπορευόμαστε με διακριτό τρόπο προτάσσοντας το συλλογικό συμφέρον. Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι εδώ, παρόντες, όχι μόνο για τις εκλογές, αλλά και για την επόμενη ημέρα. Στο μετερίζι αυτό θα βρεθούμε και με τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων για να βάλουμε όλοι μαζί τέλος στη μιζέρια . Να  ανοίξουμε τον  δρόμο στην ελπίδα .
Λαμία, 14.1.2015

Περιφερειακή Οργάνωση Στερεάς των Οικολόγων Πράσινων
Περισσότερες πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 6977261256