17 Μαρ 2014

Ξεκίνησε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ για τον Σπερχειό

Ο Dr Σταμάτης Ζόγκαρης (Γεωγράφος-Βιολόγος) αναφέρεται στο νέο φιλόδοξο έργο που ξεκίνησε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη λεκάνη απορροής του Σπερχειού, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος "ΚΡΗΠΙΣ". Η λεκάνη απορροής ποταμού, το δέλτα του και τα θαλάσσια νερά του κόλπου θα είναι το αντικείμενο μιας εις βάθος μελέτης για τα επόμενα δύο χρόνια. Η περιοχή αξίζει τον κόπο και είναι ανάγκη για μια προσεκτική παρακολούθηση και διαχείριση
Το έργο αυτό του ΕΛΚΕΘΕ, που μόλις ξεκίνησε, ερευνά την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων στο ποτάμιο και παράκτιο περιβάλλον του Σπερχειού με στόχο να βοηθήσει σε ζητήματα διαχείρισης.


Το ΕΛΚΕΘΕ μελετά την περιοχή για πολλά χρόνια τώρα και έχει πολλά αδημοσίευτα στοιχεία.  Η περιοχή έχει ειδικό ενδιαφέρον για την ιχθυοπανίδα (πολύ πλούσια ιχθυοπανίδα με τουλάχιστον 18 είδη γλυκού νερού).

http://sperxeios.blogspot.gr/2014/03/httpzogaris.html

http://zogaris.blogspot.gr/2014/02/sperchios-river-kripis-project-begins.html