13 Φεβ 2014

Συζητώντας για τις ΑΠΕ και τα αιολικά πάρκα στην Περιφέρεια

Φλεβάρης 2014
Με αφορμή και τη συζήτηση, που συνεχίζεται στην Ευρυτανία μετά τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,9 MW στη θέση «Καστρί - Κοκκάλια», του Δήμου Καρπενησίου, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
 Είμαστε υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικά υπέρ των ήπιων μορφών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και τα ορυκτά καύσιμα. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η τήρηση των  Περιβαλλοντικών Μελετών και, κυρίως, οι όποιες παρεμβάσεις και κατασκευές να μη θίγουν και αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.

Είμαστε υπέρ, υπό προϋποθέσεις και όρους, που επίσης σημαίνει:

- Μικρά αιολικά, όχι σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως σε περιοχές που δεν θίγεται το παρθένο τοπίο και η ομορφιά, όχι σε προστατευόμενες περιοχές.
- Να επιδιώκεται η υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου αυτό μπορεί να γίνει χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις.
- Να περάσει αυτή η δραστηριότητα στην αυτοδιοίκηση και σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και να φύγουν από τις ξένες πολυεθνικές - μεγαθήρια τύπου ΤΕΡΝΑ, ΡΟΚΑΣ κλπ, που σήμερα εκμεταλλεύονται τις κορυφές και τις ραχούλες της ορεινής υπαίθρου.
- Να επεκταθεί η παραγωγή αιολικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες ακόμα και σε οικιακό επίπεδο, αλλά και σε βιοτεχνίες, κτηνοτροφικές μονάδες κλπ.

Πέραν τούτων, θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι η αυτοδιοίκηση - Περιφέρεια και Δήμοι - πρέπει να κάνουν τις τεχνικές τους μελέτες χωροθέτησης και να ορίσουν τις περιοχές, που θα επιτρέψουν ή θα προτείνουν να γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών

Πιστεύουμε, με λίγα λόγια, πως μπορούν να χωροθετηθούν και να κατασκευαστούν αιολικά πάρκα σε περιοχές που δεν θα βλάπτουν τον τουρισμό και τις δραστηριότητες των κατοίκων, με ταυτόχρονη εφαρμογή και σεβασμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, την οποία έχει υιοθετήσει και υπογράψει η χώρα μας. Αρκεί αυτό να το σχεδιάσουν οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακοί φορείς με όρους όχι μεγιστοποίησης του κέρδους, αλλά επιμερισμού των στόχων και κυρίως του εθνικού στόχου. Να επιμεριστεί αυτός ο στόχος σε κάθε Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα για να νοιώσουν όλοι την ευθύνη απέναντι στα προβλήματα και στις απειλές της κλιματικής αλλαγής.

Γενικότερα η Περιφέρεια πρέπει να ξεκινήσει, μέσα από διαβούλευση, τη διαμόρφωση ενός αναλυτικού και τεκμηριωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με ορίζοντα το 2050. Το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να εξειδικεύεται σε τομείς (ηλεκτρική ενέργεια, κτίρια - υπηρεσίες, μεταφορές, βιομηχανία) και να συνοδεύεται από ενδιάμεσους στόχους και μηχανισμούς παρακολούθησης.

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ζήτημα της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς λάθος επιλογές μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα ή το τοπίο. Χρειάζεται επομένως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση:
* εκτίμησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Περιφέρειά μας με βήματα - στόχους ανά 5ετία που να ταιριάζουν με την Περιφερειακή και την Εθνική Στρατηγική.

* εκτίμησης της κατανομής της παραγωγής αυτής ανά τεχνολογία ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο δυναμικό, την οικονομικότητα των τεχνολογιών κλπ και δίνοντας σαφή προτεραιότητα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια.


* εξειδίκευσης σε επίπεδο Περιφέρειας και μέσα από εξαντλητική διαβούλευση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ, ενδεχομένως επί το αυστηρότερο, με εντοπισμό και ιεράρχηση των τοποθεσιών που μπορούν να φιλοξενήσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ΑΠΕ σύμφωνα με το παραπάνω μείγμα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

* πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για πολυμετοχικές επιχειρήσεις ΑΠΕ ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να γίνει μικρός "πράσινος επενδυτής"

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ
τηλ 2231033593  6977261256