30 Οκτ 2012

Χωρίς ουσιαστικό αντίλογο οι απαιτήσεις της τρόικας

Με τη στάση της η τρόικα δείχνει ότι γι' αυτήν η Ελλάδα είναι ένας τόπος που μπορεί να παράγει μόνο φθηνά και συμπληρωματικά προϊόντα και ως εκ τούτου εισοδήματα και παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ακόμα "φθηνότερες", ώστε να καλυφτούν παράλληλα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χρέη του παρελθόντος.
Ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, δήλωσε σχετικά:
«Η τρόικα αδιαφορεί αν το μνημόνιο "βγαίνει" και απλώς επιδιώκει τις μικρότερες δυνατές απώλειες για τους δανειστές. Την ίδια στιγμή βασικό μέλημα των κυβερνητικών εταίρων είναι το πως θα συντηρήσουν την παράταση των πελατειακών σχέσεων τους.
Η διέξοδος βρίσκεται στη ριζική αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Απαιτείται έμφαση στην καινοτομία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, στην προστιθέμενη αξία της παραγωγικής διαδικασίας, στην πρόσβαση όλων στα συλλογικά αγαθά και στη δημιουργία των ανάλογων κοινωνικών δομών. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση και όχι με τακτικές επικοινωνιακού χαρακτήρα»