21 Απρ 2010

Η ΕΥΕΠ για τον Καθρέφτη Αρκίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ0ΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ Δ/νση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ Κώδικας : 11523
Πληροφορίες : Β. Σακοράφα
Αρ. Τηλεφώνου : 2108701881
Αρ. Τηλεομοιοτ.. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/νση : v.sakorafa@eyep.minenv.gr

Αθήνα, 31-03-2010
Αριθ. Πρωτ. : 382

Χρόνος Διατήρησης
Βαθμός Ασφάλειας: Αδιαβάθμητο
Βαθμός: Κοινό Προτεραιότητας

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Απομάκρυνση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Δαφνουσίων - Προστασία του φυσικού γεωλογικού σχηματισμού "Καθρέπτης της Αρκίτσας" στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ. Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδος.

Σχετ.:
1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Στέφανου Σταμέλλου Μέλους της «Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδα», με συνημμένη την επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης Γεωλογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος, «Παύση λειτουργίας του γεώτοπου Καναπίτσας (Αετορράχης, του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και ενέργειες ανάδειξης του ως χώρου έρευνας, εκπαιδευτικής - πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής.» (α.π. 382/03¬-02-2010 ΕΥΕΠ/ ΤΝΕ/ ΥΠΕΚΑ).

2. Η Κ.Υ.Α. Η. Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/20Ο3) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

3. Το Κεφάλαιο Δ΄ άρθρα 18-23 ((Προστασία της φύσης και του τοπίου», του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α' /16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος»


Σε συνέχεια της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1), σχετικά με την παράνομη ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό, στον καθρέπτη του ρήγματος της Αρκίτσας, στη θέση Καναπίτσα (Αετοράχη) του Δ.Δ Αρκίτσας, του Δήμου Δαφνουσίων Ν. Φθιώτιδος, παρακαλούμε τις τοπικές αρχές, (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Ν.Α Φθιώτιδος & Δήμο Δαφνουσίων), λαμβάνοντας υπόψη τον «Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» (σχετ. 2), να προβούν άμεσα στην αποκατάσταση του χώρου (σύνταξη τεχνικής μελέτης ή οριστικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης, άδεια αποκατάστασης από το Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κλπ.).

Δεδομένου, ότι ο εν λόγω ΧΑΔΑ αναπτύσσεται σε φυσικό γεωλογικό σχηματισμό ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως εκφράζεται και στην επιστολή της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος (σχετ.1) « πρόκειται για μια αξιόλογη περιοχή με ιδιαίτερα φυσικογεωλογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά η σημερινή της χρήση ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων κρίνεται ασύμβατη όχι μόνο επειδή πρόκειται για γεώτοπο διεθνούς αξίας τον οποίο επισκέπτονται ερευνητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο,.. .., .." αλλά επιπλέον δημιουργεί σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της περιοχής... .», παρακαλείσθε, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Ν.1650/86 (κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας) της φύσης και του τοπίου, και γενικότερα των άρθρων 18-22 «Κεφάλαιο Δ' Προστασία της φύσης και του τοπίου» (σχετ.3), να προβείτε σε περαιτέρω διαδικασίες για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση του εν λόγω φυσικού σχηματισμού, σε συνεργασία με την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Kλιματικής Αλλαγής και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Αναφορικά με τη τελευταία παράγραφο της ανωτέρω αναφοράς (σχετ. 1) «......σε μικρή απόσταση λειτουργεί γεώτρηση από την οποία υδρεύεται η Αρκίτσα και η ευρύτερη περιοχή…», παρακαλούμε τη Δ/νση Υδάτων/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για τις τυχόν δικές της ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Τομεάρχης
Γ. Κοτίνη


Συνημμένα:
α/α
Αποδέκτες Α1, Α2, Α3

1. Το διαβιβαστικό έγγραφο του κ. Στέφανου Σταμέλλου Μέλους της «Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδας», με συνημμένη την επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης Γεωλογικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας προς το Νομάρχη Φθιώτιδος, «Παύση λειτουργίας του γεώτοπου Καναπίτσας (Αετορράχης, του Δ.Δ. Αρκίτσας του Δήμου Δαφνουσίων ως χώρου ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων και ενέργειες ανάδειξης του ως χώρου έρευνας, εκπαιδευτικής - πολιτιστικής ενημέρωσης, περιπάτου, αναψυχής. »,


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
α. Γρ. Γενικού Γραμματέα
β. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
Μ, Μπότσαρη 3, 351 00 Λαμία
γ. Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης/ Τμ. Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Υψηλάντη 14, 351 00 Λαμία
2. Ν. Α. Φθιώτιδος
α. Δ/νση Χωροταξίας - Οικισμού & Περιβάλλοντος
Αρκαδίου 8, 351 00 Λαμία
β. Δ/νση Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφ.
Ενιάνων 2, 351 00 Λαμία
3. Δήμος Δαφνουσίων Φθιώτιδος
Γρ. Δημάρχου
Εθνικής Αντιστάσεως 2, 35007 Λιβανάτες Φθιώτιδος

Β. Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:

1. Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
α. Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
β. Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, 115 26 Αθήνα
3. Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Επιτροπή Διατήρησης Γεωλογικής Γεωμορφολογικής Κληρονομιάς
ΙΓΜΕ, Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό χωριό, 13677 Αχαρναί
4. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Διεύθυνση Τεχνικής Γεωλογίας
Σπ. Λούη 1, Γ Είσοδος Ολυμπιακού χωριού, 136 77 Αχαρναί
5. Πολιτική Κίνηση των Οικολόγων Πράσινων Φθιώτιδος
(υπόψη κ. Στέφανου Σταμέλλου)
Πλούτωνος 1, 351 00 Λαμία

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Γ (Φ.Α.4 )
4. Β.Σακοράφα

8 Απρ 2010

8 Απρίλη: Παγκόσμια Ημέρα των τσιγγάνων ΡΟΜ

Λαμία, 8.4.2010

Ας μην αγνοήσουμε αυτή τη μέρα. Το πρόβλημα υπάρχει στο Νομό μας. Και λύσεις υπάρχουν. Να τους βοηθήσουμε στην διαβίωση και στην εκπαίδευση τους. Είναι ο μόνος δρόμος.

Να τι συνιστά ο Συνήγορος του Πολίτη στο θέμα των καταυλισμών των ΡΟΜ: (α) την εξεύρεση και τον προσδιορισμό κατάλληλου χώρου μετεγκατάστασης τους υπό όρους ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ 23641/2003 περί πλανοδίων πληθυσμών (β) την άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση τους και την αποτροπή κινδύνων για τη δημόσια υγεία κατά το μεσοδιάστημα μέχρι τη διενέργεια της ως άνω μετεγκατάστασης. (γ) τυχόν εξαναγκασμός άμεσος ή έμμεσος, να αποχωρήσουν χωρίς προηγούμενη υπόδειξη κατάλληλου χώρου μετεγκατάστασης, είναι παράνομη.

Τι θα μπορούσε να κάνει ένας δήμος;
Να βελτιωθεί η κατάσταση, όπου διαμένουν προσωρινά οικογένειες τσιγγάνων με συμμετοχή των ιδίων και την επίβλεψη των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
- Ανάπτυξη προγραμμάτων ένταξης, αντί του αποκλεισμού, των Ρομά
- Ανάπτυξη συμβατικών σχέσεων μεταξύ ΟΤΑ και Ρομά (π.χ. ανάθεση έργου, παροχή γης προς εκμετάλλευση κ.τ.λ.)
- Αντιμετώπιση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, με φαντασία και ευελιξία, πάντα με κριτήριο την ένταξη των Ρομά στην τοπική κοινωνία και σε αρμονία με τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες.
- Πρόσληψη Ειδικού Συμβουλευτικού προσωπικού.
- Ενημέρωση των Ρομά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
- Λειτουργία μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αποσκοπούν στη δημιουργία αλληλοσεβασμού, συνοχής και κοινωνικής ειρήνης των Ρομά με την τοπική κοινωνία

Τι κάνουν αλλού; Ιδρύουν τα Κέντρα Ημέρας για τους Rom. Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας το Κέντρο Ημέρας αποβλέπει στη «προετοιμασία» των Rom με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ώστε να εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το Κέντρο αφορούν: σε θέματα παροχής ψυχολογικής - ψυχιατρικής στήριξης, συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην σχέση τους με το κράτος, υποστήριξη σε θέματα νομικής, αστικού δικαίου και κοινωνικής φύσης, παροχής ιατρικών υπηρεσιών, λειτουργίας προγράμματος αλφαβητισμού για ενήλικες, λειτουργίας προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά, πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορους χώρους, όπως θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, παιδότοπους και χώρους όπου έχουν τα παιδιά την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη λειτουργία διαφόρων θεσμών, πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Οι απουσίες που καταγράφονται στο Νομό μας στα σοβαρά αυτά θέματα, είναι χαρακτηριστικές, δυστυχώς.

Για πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 22310210107 6977261256