8 Απρ 2010

8 Απρίλη: Παγκόσμια Ημέρα των τσιγγάνων ΡΟΜ

Λαμία, 8.4.2010

Ας μην αγνοήσουμε αυτή τη μέρα. Το πρόβλημα υπάρχει στο Νομό μας. Και λύσεις υπάρχουν. Να τους βοηθήσουμε στην διαβίωση και στην εκπαίδευση τους. Είναι ο μόνος δρόμος.

Να τι συνιστά ο Συνήγορος του Πολίτη στο θέμα των καταυλισμών των ΡΟΜ: (α) την εξεύρεση και τον προσδιορισμό κατάλληλου χώρου μετεγκατάστασης τους υπό όρους ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ 23641/2003 περί πλανοδίων πληθυσμών (β) την άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση τους και την αποτροπή κινδύνων για τη δημόσια υγεία κατά το μεσοδιάστημα μέχρι τη διενέργεια της ως άνω μετεγκατάστασης. (γ) τυχόν εξαναγκασμός άμεσος ή έμμεσος, να αποχωρήσουν χωρίς προηγούμενη υπόδειξη κατάλληλου χώρου μετεγκατάστασης, είναι παράνομη.

Τι θα μπορούσε να κάνει ένας δήμος;
Να βελτιωθεί η κατάσταση, όπου διαμένουν προσωρινά οικογένειες τσιγγάνων με συμμετοχή των ιδίων και την επίβλεψη των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
- Ανάπτυξη προγραμμάτων ένταξης, αντί του αποκλεισμού, των Ρομά
- Ανάπτυξη συμβατικών σχέσεων μεταξύ ΟΤΑ και Ρομά (π.χ. ανάθεση έργου, παροχή γης προς εκμετάλλευση κ.τ.λ.)
- Αντιμετώπιση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, με φαντασία και ευελιξία, πάντα με κριτήριο την ένταξη των Ρομά στην τοπική κοινωνία και σε αρμονία με τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες.
- Πρόσληψη Ειδικού Συμβουλευτικού προσωπικού.
- Ενημέρωση των Ρομά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
- Λειτουργία μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αποσκοπούν στη δημιουργία αλληλοσεβασμού, συνοχής και κοινωνικής ειρήνης των Ρομά με την τοπική κοινωνία

Τι κάνουν αλλού; Ιδρύουν τα Κέντρα Ημέρας για τους Rom. Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας το Κέντρο Ημέρας αποβλέπει στη «προετοιμασία» των Rom με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ώστε να εξοικειωθούν με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες που αναπτύσσει το Κέντρο αφορούν: σε θέματα παροχής ψυχολογικής - ψυχιατρικής στήριξης, συμβουλευτικής υποστήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην σχέση τους με το κράτος, υποστήριξη σε θέματα νομικής, αστικού δικαίου και κοινωνικής φύσης, παροχής ιατρικών υπηρεσιών, λειτουργίας προγράμματος αλφαβητισμού για ενήλικες, λειτουργίας προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά, πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορους χώρους, όπως θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, παιδότοπους και χώρους όπου έχουν τα παιδιά την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη λειτουργία διαφόρων θεσμών, πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Οι απουσίες που καταγράφονται στο Νομό μας στα σοβαρά αυτά θέματα, είναι χαρακτηριστικές, δυστυχώς.

Για πληροφορίες: Στέφανος Σταμέλλος 22310210107 6977261256